Huvitavat lugemist

  • 1. mai 2015

Liitrühma lillad karud liidavad lapsi, vanemaid ja õpetajaid

Autor: Grete Landson, Männikese rühma lapsevanem  “Selles rühmas on kaks tugevat õpetajat. Mitmed õed-vennad käivad seal koos. Kiusamisvaba rühm on see lillade karude oma”, tutvustas lasteaia direktriss mulle liitrühma. Mu poistest vanem, lähinädalatel viieseks saav, alustas omaealiste rühmas poolteist aastat varem kui tema väikevend. Venna lasteaiaealiseks saamisel unistasime, et lapsed võiksid käia samas lasteaias, ideaalselt […]

  • 30. aprill 2015

Lilla karu taktis kokkuhoidva ning teotahtelise lasteaiarühmani

Autor: Kadi Hainas, “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” võrgustikutöö koordinaator 2015. aasta esimestel kuudel on „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitunud nii need rühmad, kelle lasteaia jaoks on see täiesti uus ettevõtmine kui ka lastegrupid, kelle õpetajad on tänu mõnele oma maja kolleegile lillade karude ja teiste metoodiliste materjalidega juba varasemalt tutvunud. Näiteks on metoodiline materjal juba […]

  • 24. aprill 2015

Taani metoodikaga Eestis edasi

“Kiusamisest vabaks!” metoodika on Eestisse jõudnud Taanist, kus kasutatakse seda juba igas kolmandas lasteaias ning igas neljandas koolis. Uurisime meie Taani koostööpartnerilt Lone Bak Kirk’ilt Mary Fondist, kuidas tema arvates eestlastel metoodikaga läheb ning missugused on Taanlaste plaanid lähitulevikuks. Kui me räägime kiusamisest, siis millised on sinu arvates peamised erinevused Eesti ja Taani vahel? 2009/2010 […]

  • 27. jaanuar 2015

Kiusamisest vaba lasteaed. Eesti uuringute tulemused

Laste väärtused kujunevad juba varajases eelkoolieas, kus ühelt poolt mõjutab lapsi kodune kasvatus ja teisalt lasteaiast ja ümbritsevast keskkonnast tulenevad mõjud. Viimastel aastakümnetel on Eestis üha enam räägitud koolikiusamise ennetamise vajalikkusest. Samas peaks vastav ennetustegevus algama juba lasteaiast. Üheks selliseks kiusamise ennetamise ja laste väärtuste ning sotsiaalsete oskuste kujundamise võimaluseks on Eesti lasteaedades rakendunud projekti […]

  • 2. aprill 2014

Taani kroonprintsess Mary kõne “Kiusamisvaba haridustee” konverentsil Tallinnas (inglise keeles)

Madam Ilves, Mr. Chancellor of Justice, honoured guests, Ladies and Gentlemen. I have been very much looking forward to my visit to Estonia and to hear and experience more about your work against bullying. For me and all of us at The Mary Foundation and Save the Children Denmark, it is with joy and satisfaction […]

  • 10. detsember 2013

“Kiusamisest vabaks!” metoodika Eesti uuringud ja Taani raportite kokkuvõtted

Järgnevas artiklis on välja toodud “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” projekti olulisus nii taanlaste kui ka eestlaste kogemuse põhjal.  Projekti probleemistik Projekti probleemistik Käesoleva projekti üldeesmärgiks on ennetada kiusamist lasteaedades ja algklassides. Kuigi kiusamist on üsna palju uuritud vanemate laste puhul (näit. K. Kõiv 1999, 2000, 2003, 2006), on eelkooliealised ja noorema kooliastme lapsed nendest […]

  • 9. detsember 2013

VIDEO! Kiusamisest ja “Kiusamisest vabaks!” metoodikast rahvusvahelisel taustal (inglise keeles)

Hey! … Stop the bullying! Bullying among young people is nothing new. But there is now increasing talk of the need to raise awareness about the devastating impact on people’s lives and to find effective methods to tackle bullying and prevent it. Most countries have some kind of initiative to address the problem; some even […]

  • 4. mai 2013

Kaheksa kuud karudega. Taebla lasteaia õpetajate kogemused

Taebla lasteaia õpetajad Aivi Paju ja Marje Mäemets kirjutavad Õpetajate Lehes oma tähelepanekutest peale kaheksat kuud “Kiusamisest vabaks” metoodika kasutamist.  Taebla lasteaia Lepatriinude rühm alustas „Kiusamisest vaba lasteaia” metoodikaga septembris. Nüüd, kui möödas on kaheksa kuud, oleme märganud selle metoodika tugevaid, kuid ka nõrku külgi – nõrgad küljed on need, mis meie rühmas lihtsalt ei […]

  • 4. aprill 2013

Kui lasteaeda tulid lillad karud…

Lillad karud tulid meie Pargi lasteaeda aasta tagasi, olles osalised kiusamisvastases ennetustegevuses. Aastaga on lapsed muutunud hoolivamaks ja tahavad teisi aidata, nad on aktiivsed arutlejad ja lahenduste pakkujad. Karudel on tähtis koht Taani metoodikal põhineval projektil “Kiusamisest vaba lasteaed”, milles osalevad 3–8-aastased lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed. Tegemist on kiusamisvastase ennetustegevusega lasteaias. […]

Easysoftonic