„Kiusamisest vabaks!“

Materjalid lastesõimedele ja lastehoidudele

„Kiusamisest vabaks!“

Materjalid lasteaedadele

„Kiusamisest vabaks!“

Materjalid koolidele

Viimased uudised

Vaata kõiki
  • 16. august 2023

Lastekaitse Liit teavitab avalikkust täiskasvanute ja laste ning noorte vaimse ja füüsilise tervise kaitsmise tähtsusest

Rahvusvahelisel noortepäeval, 12. augustil oli Narva Astri keskuse külastajatel võimalus kohtuda Lastekaitse Liidu esindaja, kiusamisvastase programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaatori Aleksandra Avajõe-Põlluga ning saada infot üleriigilistest abistamise võimalustest. Uue õppeaasta eel toimusid ka noortele suunatud temaatilised ülesanded kiusamise ennetamise teemal haridusasutustes ja ühiskonnas tervikuna. „Tänupurgi” täitmisega selgus, et kõige enam on noored tänulikud oma vanemate, perekonna, […]

  • 3. november 2022

UNESCO kutsub kaasa mõtlema

Iga aasta novembrikuu esimesel neljapäeval kutsub UNESCO kaasa mõtlema turvalisuse teemadel. UNESCO liikmesriigid kuulutasid selle päeva koolivägivalla ja koolikiusamise, sealhulgas küberkiusamise vastu võitlemise päevaks, tunnistades, et koolivägivald selle kõigis vormides rikub laste ja noorukite õigusi haridusele, tervisele ja heaolule. Tänasele päevale on UNESCO valinud järgmise pealkirja: “Not on my watch: the role of teachers in […]

  • 1. november 2022

„Kiusamisest vabaks!“ teeb koostööd Ida-Virumaa noorteühingutega

Oktoobri koolivaheajal viis Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaator Aleksandra Munts-Avajõe läbi õppepäevad noorsootöötajatele. Kohtumised noorsootöötajatega toimusid Ida-Virumaa noorteühingu MTÜ Wildstream initsiatiivil, Erasmus+ projekti „Confront violence for a better future. Baltic Youth Workers 2022“ raames ning koostöös Narva Noortekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti ning teiste partnerite ja noorteühingutega.

  • 24. oktoober 2022

Lasteaiaõpetajate mänguhommik sai tuule tiibadesse

Programmi “Kiusamisest vabaks!” uus algatus lasteaiaõpetajate mänguhommik loodi eesmärgiga pakkuda õpetajatele võimalus kogeda programmi metoodilisi mänge omal nahal ja näha lastega igapäevaselt tehtavaid tegevusi uues valguses – mängija pilgu läbi. Mänguhommik, just nagu ka kogu “Kiusamisest vabaks!” programm, keskendub grupile kui tervikule ja koosolemise rõõmule, kasvates meie-tunnet ja tugevdades omavahelist head läbisaamist. Kohtumised annavad ka […]

Jagatud praktikad

Vaata kõiki
  • 16. jaanuar 2023

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike tähistas rahvusvahelist aitäh-päeva

Programmiga “Kiusamisest vabaks!” liitunud Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike tähistasid sõimerühma Fixies, Limpa ja Sipelgas rühma lapsed rahusvahelist aitäh-päeva programmi tunnikavade abil. Rühmade õpetajad peavad oma igapäevastes tegevustes oluliseks just järgmisi “Kiusamisest vabaks!” juhtmõtteid: kõik lapsed rühmas ei saa ega peagi olema parimad sõbrad, vaid nad peaksid olema üksteisele head kaaslased, kes hoolivad teineteisest, on valmis aitama […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 25. november 2022

Kuidas saab õpetada hoolivust Narva Lasteaia Sipsik näitel

„Kiusamisest vabaks!“ seisukohalt õpivad lapsed hoolivust täiskasvanute eeskuju kaudu. Mida väiksemad lapsed, seda rohkem nad jäljendavad õpetajat rühmas ja klassis. Video „Kuidas ükskord tehti Sõber Karule pitsat?“ on tehtud Narva Lasteaias Sipsik ning see illustreerib väga detailselt kuidas praktiliselt näeb välja hoolivuse õpetamine ja õppimine lasteaias. Videos on näha, et rühma õpetaja Natalia Ignatieva panustab […]

Metoodika rakendamine
Artikli keel:
  • 24. november 2022

16. novembril tähistasid Vikerkaare lasteaia vanemate rühmade lapsed mänguhommiku vormis nii headuse kui ka sallivuspäeva

Eesmärgiks oli märgata enda ümber neid, kes vajavad abi, toetust ja julgustamist. Olles ise sõbralikud, hoolivad, arvestavad ja üksteise erinevusi mõistvad lapsed. Lapsed kuulasid rühmaõpetajate esituses K. Kangilaski muinasjuttu „Kõige õigem“, mis tutvustas lastele erisusi ning õpetas lapsi teineteist paremini mõistma. Lastele tuli külla ka programmi “Kiusamisest vabaks!” maskott Sõber Karu, kes jagas lastele kallistusi […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 24. november 2022

Veealusest maailmast inspireeritud sallivuspäev Tallinna Kihnu Lasteaias

16.novembril tähistas Tallinna Kihnu Lasteaed rahvusvahelist sallivuspäeva ning tugines tähistamisel “Kiusamisest vabaks!” tunnikavadele. Sallivas grupis aktsepteeritakse ja austatakse kõigi identiteeti, välimust, silmapaistvust, rolli ja võimeid ning peetakse iseenesestmõistetavaks, et igaühel on grupis oma kindel koht. Sallivus, mis kuulub ka meie lasteaia põhiväärtuste hulka on võime, oskus ja soov arvestada üksteise erinevustega ja kohelda teineteist võrdsetena. […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 24. november 2022

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi pikapäevarühma õpetaja jagatud praktikad programmi “Kiusamisest vabaks!” kasutamisest

Narva Kreenholmi Gümnaasiumi pikapäevarühma õpetaja Elvira Lazareva teeb igapäevaselt usinasti tööd, et laste suhted oleksid korras ja kõikidel oleks rühmas hea olla. Kommenteerides tööd programmiga “Kiusamisest vabaks!” kirjutab meile Elvira: “Mul kasvasid tiivad selga, kui sain nii palju uut ja head programmi metoodilist materjali”. Tõepoolest, õpetaja kasutab programmi metoodikat, arendab õpilastes erinevate tegevuste kaudu sotsiaal-emotsionaalseid […]

Metoodika rakendamine
Artikli keel:
  • 18. november 2022

Järveküla Kooli 1.klasside tunnustamine

Järveküla Kooli 1.klassid on alates sügisest õppinud “Kiusamisest Vabaks!” programmi väärtusi: hoolivus, sallivus, julgus ja austus. Selle tunnustamiseks said õpilased tunnistuse ja koos vaadati videot lavastusest “Sõber Karu on nüüd Eestis”.  Kõigil oli rõõmu palju, üheskoos lauldi ja tantsiti. Lasteetenduse peategelasteks on Taani kroonprintsess Mary ja prints Frederik, kes saabuvad Eestisse, et kokku saada siin […]

Metoodika rakendamine
Artikli keel: