Lastekaitse Liit teavitab avalikkust täiskasvanute ja laste ning noorte vaimse ja füüsilise tervise kaitsmise tähtsusest

Rahvusvahelisel noortepäeval, 12. augustil oli Narva Astri keskuse külastajatel võimalus kohtuda Lastekaitse Liidu esindaja, kiusamisvastase programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaatori Aleksandra Avajõe-Põlluga ning saada infot üleriigilistest abistamise võimalustest.

Uue õppeaasta eel toimusid ka noortele suunatud temaatilised ülesanded kiusamise ennetamise teemal haridusasutustes ja ühiskonnas tervikuna. „Tänupurgi” täitmisega selgus, et kõige enam on noored tänulikud oma vanemate, perekonna, sõprade, sugulaste toetuse ja hoolitsuse, lähedaste armastuse, õdede ja vendade, selge taeva ja rahu ning oma elu ja iga uue päeva eest. Selgus, et noortele ei meeldi kui kodus või koolis kõlavad laused „Lõpeta virisemine“, „Sa pead“, „Rumal“, „Loll oled“, „Tee mida tahad“, „Sa ei saa hakkama“, „Sina oled süüdi“, „Kao siit ära“. Vastukaaluks selgusid noori rõõmustavad fraasid: „Ma olen sinu üle uhke“, „Ma armastan sind“, „Ma usun sinusse“, „Aitäh sulle“, „Sa oled hea“, „Sa oled mu rõõm“.

Lastekaitse Liit tänab kutse ja koostöö eest SA Narva Linna Arendust ja isiklikult Sofja Homjakovat, kes panustab Narva laste, noorte ja lastevanemate teavitamisse üleriigilisest abist ja teenustest.

Easysoftonic