UNESCO kutsub kaasa mõtlema

Iga aasta novembrikuu esimesel neljapäeval kutsub UNESCO kaasa mõtlema turvalisuse teemadel. UNESCO liikmesriigid kuulutasid selle päeva koolivägivalla ja koolikiusamise, sealhulgas küberkiusamise vastu võitlemise päevaks, tunnistades, et koolivägivald selle kõigis vormides rikub laste ja noorukite õigusi haridusele, tervisele ja heaolule.

Tänasele päevale on UNESCO valinud järgmise pealkirja: “Not on my watch: the role of teachers in preventing and addressing school violence”, eesmärgiga rõhutada õpetajate olulist rolli kooli muutmisel kõigile õppijatele turvaliseks ruumiks. Õpetajad on lahenduse keskmes ja peavad tundma end volitatuna, võimekana ja valmis tegutsema. Selleks on hädasti vaja koolide meeskondadele rohkem koolitust ja tugevamat toetust nii oma meeskonnalt kui ühiskonnalt üldiselt.

Kui tunned, et vajate kiusamise ennetamisel suuremat toetust, siis olete oodatud liituma programmi “Kiusamisest vabaks!” tegevuste ning koolitustega.

 

Easysoftonic