„Kiusamisest vabaks!“ teeb koostööd Ida-Virumaa noorteühingutega

Oktoobri koolivaheajal viis Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaator Aleksandra Munts-Avajõe läbi õppepäevad noorsootöötajatele. Kohtumised noorsootöötajatega toimusid Ida-Virumaa noorteühingu MTÜ Wildstream initsiatiivil, Erasmus+ projekti „Confront violence for a better future. Baltic Youth Workers 2022“ raames ning koostöös Narva Noortekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti ning teiste partnerite ja noorteühingutega.

Õppetöö suurim rõhk pandi kiusamise ennetamise tähtsusele, kiusamise fenomeni analüüsile, üldinimlike väärtuste juurutamise olulisusele noorte eludes, noorsootöötaja eeskuju rollile, laste õigustele ja kohustustele ning üleriigilise abi võimaluste saamisele Eestis. Õppepäevade raames tutvustati osalejatele Lastekaitse Liidu peamisi projekte ja tegevusi: „Kiusamisest vabaks!“, Targalt Internetis, Vihjeliin, Igale koolilapsele arvuti, Hea nõu lastega peredele.

„Kiusamisest vabaks!“ meeskond hindab kõrgelt, et Ida-Virumaa noorteühingud koos partneritega valmistavad ja realiseerivad noorteprojekte, mis on suunatud laste ja noorte vägivallavaba maailma loomisele.

Easysoftonic