Üleriigilise abi võimalused

Kohalikud omavalitsused

Lastekaitse põhirõhk on kohalikul omavalitsusel, kes korraldab laste kaitset lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgi ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse.

Kohaliku omavalitsuste kontaktid


Lasteabi

Öpäevaringne tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel.

Telefon: (+372) 11 6111
info@lasteabi.ee
www.lasteabi.ee


Ohvriabi

Ööpäevaringne tasuta teenus, mis annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda.

Telefon: (+372) 11 6006
ohvriabi@ohvriabi.ee
www.palunabi.ee


Eluliin

Emotsionaalse toe telefon inimestele, kes on hingelise kriisi seisundis, depressioonis, tajuvad sügavalt kaotuse- ja leinavalu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all, kogevad mitmesuguseid suhte- ja perekonnaprobleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda. Avatud õhtuti alates 19.00 kuni 7.00 hommikuni.

Telefonid: (+372) 655 8088 (eesti keeles)
(+372) 655 5688 (vene keeles)
www.eluliin.ee


Veebipolitseinikud

https://www.politsei.ee/et/veebipolitseinikud


Perekeskus Sina ja Mina

Perede nõustamine ning nõuanded lastevanematele.

Telefon: (+372) 528 6303
perekeskus@sinamina.ee
www.sinamina.ee


Rajaleidja keskused

Õppenõustamisteenused, psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi nõustamine.

Telefon: (+372) 735 0700
rajaleidja@harno.ee
www.rajaleidja.ee


Vägivallast loobumise tugiliin

Meestele ja naistele, kes soovivad loobuda vägivallast oma suhtes ja muuta oma käitumist turvalisemaks. Numbrile oodatakse helistama ka lähedasi, kes soovivad vägivallast loobujat toetada.
Kõnesid oodatakse tööpäevadel 10:00-16:00 eesti, vene ja inglise keeles. Helistades saab jääda ananüümseks.

Telefon: (+372) 660 6077
tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee
https://www.palunabi.ee/et/vagivallast-loobumise-toetamine


Tarkvanem.ee

Infokeskkond igas vanuses laste vanematele, kus pakutakse teadmisi, nõuandeid ja mitmekülgset
infot laste kasvatamise, abisaamise, koolituste jt võimaluste kohta. Lehte haldab Tervise Arengu Instituut (TAI).
tarkvanem@tai.ee
www.tarkvanem.ee


Vihjeliin

Veebipõhine tasuta teenus, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast ebaseadusliku sisuga materjalist – laste seksuaalne väärkohtlemine, laste kaubitsemine (inimkaubandus). Teabe saab edastada anonüümselt ilma teavitaja isikuandmeid välja selgitamata ja salvestamata.

www.vihjeliin.ee


Juriidilised konsultatsioonid HUGO.legal

HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusnõu saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus. Enne nõustamist tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ lepingutasu.

Tel: 6 880 400
Broneeri aeg juristile siin
www.hugo.legal


Juriidilised konsultatsioonid Lastekaitse Liidu kaudu

Lastekaitse Liidus koostöös Eesti Advokatuuriga korraldab tasuta nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Eesti Advokatuuri liikmed nõustavad eesti ja vene keeles.

Nõustamine eelregistreerimisega telefonil 6311128 (E-R: 09:00-17:00)
liit@lastekaitseliit.ee
www.lastekaitseliit.ee


Lasteombudsman

Kaitseb laste õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega.
Telefon: (+372) 693 8404
info@oiguskantsler.ee
www.lasteombudsman.ee

Easysoftonic