Kuidas liituda programmiga?

Programmiga liitumiseks peab haridusasutus sõlmima koostöökokkuleppe. Soovitatav on sõlmida ühekordne koostöökokkulepe kõikidele haridusasutustele, ka nendele, kes juba varasemast ajast omavad programmi kasutamise õigusi. Koostöökokkulepe annab haridusasutusele ametliku kinnituse enda seotusest programmiga „Kiusamisest vabaks!“ ning tänu sellele saab olla teadlik oma võimalustest, mida pakub programmi eestvedajana haridusasutusele MTÜ Lastekaitse Liit. Kokkuleppe allkirjastamine haridusasutuse jaoks ei too kaasa uusi finantsilisi kohustusi ja see toetab jätkuvalt programmi paindlikku rakendamist, et võimaldada igal asutusel arendada töös programmiga oma eripära ja potentsiaali.

Koostöökokkulepe koolieelsetele lasteasutusele asub siin.
Koostöökokkulepe koolidele asub siin.

Sammud programmiga liitumiseks:

 1. Koostöökokkulepe allkirjastamine
  Haridusasutuse juhtkond saadab allkirjastatud koostöökokkulepe kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee ja märgib kirjas asutuse kontaktisiku andmeid: nimi, amet, telefon ja e-posti aadress.
 2. Registreerimine põhikoolitusele
  “Kiusamisest vabaks!” põhikoolitusele saab haridusasutuse personali registreerida www.kiusamisestvabaks.ee (spetsialistile) asuva kalendri kaudu. Võimalik on valida sobiv ühepäevane põhikoolitus (sõimerühm/lastehoid, lasteaed, kool) eesti või vene keeles. Kalendris on registreerimislink. Registreerida tuleb iga inimese eraldi, et korraldajatel oleksid olemas osalejate kontaktandmed. Pärast põhikoolituse läbimist pakutakse haridusasutuste spetsialistidele jätkukoolituse võimalust.
  Programmi “Kiusamisest vabaks!” koolitusi korraldab MTÜ Lastekaitse Liit. Koolitused on osalejatele tasuta tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele.
 3. Programmi metoodiliste materjalide tellimine
  Pärast põhikoolitust on haridusasutusel võimalus soetada programmi metoodilised materjalid “Kiusamisest vabaks!” e-poest. Osa metoodilisi materjale on tasuta ning osa tasulised. Elektroonilised metoodilised materjalid on programmiga liitunud haridusasutuste jaoks tasuta kättesaadavad.
 4. Programmi „Kiusamisest vabaks!“ järjepidev töö haridusasutuses
  Kui haridusasutus soovib tellida „Kiusamisest vabaks!“ koolituse kogu haridusasutusele, palun võtke ühendust programmi koordinaatoritega e-posti kaudu.
 5. Haridusasutuste toetamine programmi koordinaatorite poolt
  “Kiusamisest vabaks” meeskond jagab asutuse kontaktisiku kaudu igakuiselt programmi tegevuste ülevaadet: temaatilised tunnikavasid, koolitused, teabepäevad, üritused jne.  Juhul, kui haridusasutuses muutub programmi kontaktisik, siis palume informeerida sellest e-kirja kaudu, et asutus saaks alati kursis olla programmi infoga.

Koos saame teha palju laste vaimse ja füüsilise turvalisuse heaks!

„Kiusamisest vabaks!“ meeskond

Liituge ka kõige värskemate  uudiste saamiseks  “Kiusamisest vabaks!” facebooki lehega 

Easysoftonic