Avaleht » Uuringu- ja teadustegevus

Uuringu- ja teadustegevus

Miks on uuringutegevus "Kiusamisest vabaks!" metoodika jaoks oluline?

Vaid süstemaatiliste, oma ala professionaalide poolt läbi viidud uuringutega saab põhjendatult ja erapooletult näidata, milline on metoodika reaalne efekt ja seda mitte ainult üksikjuhtumite, vaid kõikide metoodikat rakendavate lasteaedade ja koolide kontekstis.

Tallinna Ülikooli üliõpilased uurisid kiusamise temaatikat seoses „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga. Siiski puudusid kuni 2016. aastani  süstemaatilisemad analüüsid  osalejate hinnangutest ühes metoodika mõjuga laste sotsiaalsetele suhetele ja lasteasutuse kultuurile tervikuna. Praktilise igapäevase pedagoogilise protsessi analüüs ja mõtestamine eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteasutuse personali ja uurijatega. See aitab jõuda tegelike põhjusteni.

Seega vajame uuringute näol tõendusmaterjali, millest on kasu projektis sõnastatud põhimõtete jätkusuutlikuks elluviimiseks. Vaid süstemaatiliste, oma ala professionaalide poolt läbi viidud uuringutega saab põhjendatult ja erapooletult näidata, milline on metoodika reaalne efekt ja seda mitte ainult üksikjuhtumite, vaid kõikide metoodikat rakendavate lasteaedade ja koolide kontekstis.

Teades, millised on õpetajate ja lastevanemate ootused, vajadused, väärtused, teadlikkus ja murekohad ning laste arusaamad enne, kui õpetajad on metoodika koolituse läbinud, saame hiljem hinnata ka programmi tulemuslikkust: kas ja millised muutused on metoodika kasutuselevõtu tulemusena aset leidnud. Korralike uuringute läbiviimine võimaldab võrrelda Eesti praktikat ka teiste riikide kogemusega.