Taani uuringuraportid

Taani Lastekaitse Liit (Save the Children Denmark) viis aastatel 2007-2011 läbi ulatusliku pilootuuringu “Kiusamisest vabaks!” metoodika toimimise kohta. Uuringute läbiviimisel ja tulemuste esitamisel kaasati lisaks praktikutele Roskilde ülikooli teadlased Rikke Kamstrup Knudsen, Katrine Lehrmann ja Jan Kampmann.

Taanis uuringute positiivsed tulemused aitasid süüvida kiusamise fenomeni, analüüsides seda nii laste, personali kui ka lastevanemate arusaamadest lähtuvalt. Näiteks pidasid vastajad “Kiusamisest vabaks!” metoodilisi materjale heaks õppevahendiks. See andis kinnitust, et kiusamise ennetamisel on oluline kaasata lisaks lastele ja õpetajatele ka lapsevanemad. Taani uuringute metoodika on eeskujuks Eesti uuringutegevuse planeerimisel.

Taani uurimisgrupi töö tulemusena valmis kaheksa uuringuraportit.

Inglisekeelsed raportid: