Taani uuringuraportid

Enne programmi jõudmist Eestisse uuriti seda viie aasta jooksul (2007-2011) Taani Roskilde Ülikooli teadlaste, uuringufirma Family Life Research (CeBUFF) ja Save the Children Denmark poolt. Antud uuringute tulemused näitavad, et 53% küsitletud õpetajatest ja teistest spetsialistidest kinnitavad, et programmis osalenud lapsed suudavad olla ise kõige paremad kiusamisolukorra lahendajad; 58% toob esile, et lapsed on muutunud üksteise suhtes hoolivamaks ja julgevad sekkuda, kui näevad kedagi ebaõiglaselt tegutsemas. 

Kvalitatiivsetes uuringutes, milles osales 275 lasteaeda ja kooli, selgus direktori tagasisidest, et üheksas asutuses kümnest täheldati programmi positiivset mõju lastele. Lapsed olid muutunud hoolivamaks ja abivalmimaks ning tundsid paremini sotsiaalseid norme. Peaaegu iga lasteasutuse juht märkis, et nad jätkavad programmi kasutamist ja soovitaksid seda ka teistele (Wilke, 2011). Teisest uuringust (Oxford Research, 2013) selgus, et ligi 500 uuringus osalenud juhendajast (sh õpetajad, kes osalesid programmi „Kiusamisest vabaks!“ juhendajate koolitusel) leidis 88%, et programm aitas lastekollektiivis kaasa ühtehoidvama ja hoolivama õhkkonna loomisele. Neli vastajat viiest märkis, et programmi rakendamise tulemusel suutsid õpetajad paremini selgitada, kuidas nad innustavad lapsi olema hoolivad ja lahendama konflikte. Uuringutulemustel nähtus ka selge seos lastele, õpetajatele ja lapsevanematele avalduva mõju ning programmi igapäevaeluga lõimimise ulatuse vahel.

 • Knudsen, R. K.; Kampmann, J., Lehrmann, K. The ‘Free from Bullying’ Project: The first report from the follow-up research project about the Save the Children Denmark ‘Free from Bullying’ project. Centre for Childhood, Youth and Family Life Research (CeBUFF), Roskilde University (2007).
 • Knudsen, R. K.; Lindberg, S., Kampmann, J.; 2nd report: Experiences of Pedagogical and Organisational Implementation of the project ‘Free of Bullying’. Centre for Childhood, Youth and Family Life Research (CeBUFF), Roskilde University (2008).
 • Knudsen, R. K.; Erck, J.; Lindberg, S., Kampmann, J. 3rd report: Views of Bullying as an Everyday Phenomenon in Early School Years. Centre for Childhood, Youth and Family Life Research (CeBUFF), Roskilde University (2008).
 • Knudsen, R. K.; Lindberg, S., Kampmann, J.; 4th report: „I bit his hand. Then he broke my Lego”. Children’s understandings and experiences of teasing and bullying. Centre for Childhood, Youth and Family Life Research (CeBUFF), Roskilde University (2009).
 • Knudsen, R. K.; Lindberg, S., Kampmann, J.; 5th report: Experiences of interviewing children in a research context. Centre for Childhood, Youth and Family Life Research (CeBUFF), Roskilde University (2009).
 • Lindberg, S.; Hjort- Madsen, P.; Knudsen, R. K., Kampmann, J.; 6th report: Perspectives on bullying and experiences of ‘Free of Bullying’. Centre for Childhood, Youth and Family Life Research (CeBUFF), Roskilde University (2009).
 • Lindberg, S.; Kampmann, N.; Hjort-Madsen, P.; Knudsen, R. K., Kampmann, J.; 7th report: Views of ‘Free from Bullying’ and the establishment of an anti-bullying culture. Centre for Childhood, Youth and Family Life Research (CeBUFF), Roskilde University (2009).
 • Lindberg, S.; Lehrmann, K., Kampmann, J.; 8th report on ‘Free from Bullying’: Experiences of using the school suitcase and the friendship programme ‘Better Buddies’. Centre for Childhood, Youth and Family Life Research (CeBUFF), Roskilde University (2009).
 • Exploring Bullying in Schools (eXbus). Danish School of Education (DPU), Aarhus University (2007–2011)
 • Evaluering af Fri for Mobberi. Wilke (2011). 
 • Evaluering af Fri for Mobberi. Oxford Research A/S (2013).
 • Impact evaluation: Free of Bullying and children’s socioemotional skills. Rambøll (2017).
 • Fra projekt til kultur. Analyse af Fri for Mobberi programmet. Wilke (taani keeles, 2018).
 • Evaluering af 0-3års materialet. Seismonaut (taani keeles, 2019)