Aasta tegevuste kontrollnimekiri Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vabaks!“ liitunud haridusasutustele