Tunnikavade kasutamine

  • 16. jaanuar 2023

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike tähistas rahvusvahelist aitäh-päeva

Programmiga “Kiusamisest vabaks!” liitunud Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike tähistasid sõimerühma Fixies, Limpa ja Sipelgas rühma lapsed rahusvahelist aitäh-päeva programmi tunnikavade abil. Rühmade õpetajad peavad oma igapäevastes tegevustes oluliseks just järgmisi “Kiusamisest vabaks!” juhtmõtteid: kõik lapsed rühmas ei saa ega peagi olema parimad sõbrad, vaid nad peaksid olema üksteisele head kaaslased, kes hoolivad teineteisest, on valmis aitama […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 24. november 2022

16. novembril tähistasid Vikerkaare lasteaia vanemate rühmade lapsed mänguhommiku vormis nii headuse kui ka sallivuspäeva

Eesmärgiks oli märgata enda ümber neid, kes vajavad abi, toetust ja julgustamist. Olles ise sõbralikud, hoolivad, arvestavad ja üksteise erinevusi mõistvad lapsed. Lapsed kuulasid rühmaõpetajate esituses K. Kangilaski muinasjuttu „Kõige õigem“, mis tutvustas lastele erisusi ning õpetas lapsi teineteist paremini mõistma. Lastele tuli külla ka programmi “Kiusamisest vabaks!” maskott Sõber Karu, kes jagas lastele kallistusi […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 24. november 2022

Veealusest maailmast inspireeritud sallivuspäev Tallinna Kihnu Lasteaias

16.novembril tähistas Tallinna Kihnu Lasteaed rahvusvahelist sallivuspäeva ning tugines tähistamisel “Kiusamisest vabaks!” tunnikavadele. Sallivas grupis aktsepteeritakse ja austatakse kõigi identiteeti, välimust, silmapaistvust, rolli ja võimeid ning peetakse iseenesestmõistetavaks, et igaühel on grupis oma kindel koht. Sallivus, mis kuulub ka meie lasteaia põhiväärtuste hulka on võime, oskus ja soov arvestada üksteise erinevustega ja kohelda teineteist võrdsetena. […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 18. november 2022

Tallinna Sitsi Lasteaed tähistas rahvusvahelist sallivuspäeva

Programmi “Kiusamisest vabaks!” novembrikuu tunnikavad on sel aastal pühendatud 16. novembril tähistatavale ÜRO rahvusvahelisele sallivuspäevale. Programmi tegevused põhinevad neljal põhiväärtusel, millest üks ehk sallivus on sel päeval eriliselt au sees. Sallivus kui väärtus on võime, oskus ja soov arvestada üksteise erinevustega ja kohelda teineteist võrdsetena. Tallinna Sitsi Lasteaed kasutas sallivuspäeva tähistamiseks programmi “Kiusamisest vabaks!” tunnikavasid. […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 24. oktoober 2022

Vastse-Kuuste Kool kasutab aktiivselt “Kiusamisest vabaks!” tunnikavasid

10.oktoobril tähistasid Vastse-Kuuste Kooli 1.-3.klassi õpilased Kiusamisest vabaks! programmi raames ülemaailmset vaimse tervise päeva. „Kiusamisest vabaks!“ temaatilises tunnis käsitlesime õpilastega vaimse tervise hoidmise viise – regulaarne toitumine ja sportimine, piisav uni ning õues liikumine, panustamine headesse suhetesse ja positiivne mina-pilt. Ülemaailmse vaimse tervise päeva sissejuhatuseks vaatasime esitlust, mille toel pidasime õpilastega eakohast vestlust ja arutlesime […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 24. oktoober 2022

Tallinna Kihnu Lasteaia suured ja väikesed turgutasid oma vaimset tervist

10.oktoobril tähistati rahvusvahelist vaimse tervise päeva, mis sellel aastal kandis alapealkirja “Tagasi juurte juurde” (“Back to Basics”). Vaimse tervise päeva eesmärgiks on anda teavet vaimse tervise seisundite ja seda toetavate meetodite kohta. Igaüks saab teha väikese sammu selle jaoks, et meie ümber oleks ühiskond, kus vaimset tervist väärtustatakse, edendatakse ja kaitstakse, kus kõigil on võrdne […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 17. oktoober 2022

Ülemaailmse vaimse tervise päeva tähistamine Lasnamäe Põhikoolis

10. oktoobril tähistati Lasnamäe Põhikoolis ülemaailmset vaimse tervise päeva, milles osalesid 1.-9. klassi õpilased. Päeva tähistati programmi „Kiusamisest vabaks!“ loodud tunnikavadega, kuhu lisaks kiusamise ennetamise temaatikale olid lisatud paljud õpetlikud tegevused vaimse tervise hoidmiseks. Tunnikava eeskujul tehti arutelusid vaimse tervise hoidmise võimalustest, „Vaimse tervise vitamiinide” testi küsimustele, tutvuti emotsioonide tüüpidega ning nende juhtimise võimalusetega. Gümnasistid […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 14. oktoober 2022

Ülemaailmse vaimse päeva tähistamine Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike sõimerühmas Fiksiki ja lasteaia rühmades Limpa ja Sipelgas toimusid 10. oktoobril programmi “Kiusamisest vabaks!” tegevused, mis olid pühendatud ülemaailmse vaimse tervise päeva tähistamisele. Sel päeval tehti mängulisi harjutusi, mis aitavad lastel kujundada käitumismudelit, kus nad on üksteise suhtes hoolivad, austavad kaaslasi ja õpetajaid, on sallivad üksteise erinevuste suhtes ning julged arutama võimalikke […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:
  • 6. juuni 2022

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike tähistas lastekaitsepäeva

Lastekaitsepäeva on tähistatud mitmetes riikides üle maailma juba ligi sada aastat. Eestis tähistati seda esmakordselt Lastekaitse Liidu eestvedamisel 90ndatel ning seejärel saavutas see kiiresti populaarsuse üle riigi. Lastekaitsepäev on kantud riiklike tähtpäevade ja päevade nimekirja, mil Eestis heisatakse riigilipp. Üldjuhul toimub lastekaitsepäeval palju huvitavaid lasteüritusi, kuid ei tasu unustada ka selle päeva globaalset eesmärki, milleks on juhtida […]

Tunnikavade kasutamine
Artikli keel:

„Kiusamisest vabaks!“

Materjalid lastesõimedele ja lastehoidudele

„Kiusamisest vabaks!“

Materjalid lasteaedadele

„Kiusamisest vabaks!“

Materjalid koolidele

Easysoftonic