Tallinna Sitsi Lasteaed tähistas rahvusvahelist sallivuspäeva

Programmi “Kiusamisest vabaks!” novembrikuu tunnikavad on sel aastal pühendatud 16. novembril tähistatavale ÜRO rahvusvahelisele sallivuspäevale. Programmi tegevused põhinevad neljal põhiväärtusel, millest üks ehk sallivus on sel päeval eriliselt au sees. Sallivus kui väärtus on võime, oskus ja soov arvestada üksteise erinevustega ja kohelda teineteist võrdsetena.

Tallinna Sitsi Lasteaed kasutas sallivuspäeva tähistamiseks programmi “Kiusamisest vabaks!” tunnikavasid. Fotodelt on näha, et üheskoos lastega maaliti merd ning mere peale kleebiti einevaid meres elavaid loomi. Vaadeldi merihobuste, kalade ja delfiinide sarnasusi ja erinevusi. Võrreldi nende suurust, kuju, värvi, pead, uimeid ja pöörake tähelepanu teistele detailidele. Tegevuse käigus pöörati tähelepanu sellele, kui erinevad mereelukad on, samas elavad rõõmsalt koos suures meres ning see on väga sarnane sellele, kuidas lapsed on rühmas. Igaüks on omamoodi välimusega, igal lapsel on omad soovid, mõtted ja meeldimised, aga kõigil on ka palju sarnasusi ning ollakse üksteisega viisakad, heatahtlikud ja sallivad nii rühmaruumis, õues kui kõikja mujal. Lisaks on fotodelt näha, et mängiti ka mitmeid “Kiusamisest vabaks!” mange, näiteks nagu “Tantsuring” ja “Leia paariline”. Leiti aega ka töölehe “Mina”, mis andis võimaluse rühma lastel üksteist paremini tundma õppida, käivitada vestlusi ja selle põhjal arutada erinevuste ja sarnasuste põhjal.

Easysoftonic