Ülemaailmse vaimse tervise päeva tähistamine Lasnamäe Põhikoolis

10. oktoobril tähistati Lasnamäe Põhikoolis ülemaailmset vaimse tervise päeva, milles osalesid 1.-9. klassi õpilased. Päeva tähistati programmi „Kiusamisest vabaks!“ loodud tunnikavadega, kuhu lisaks kiusamise ennetamise temaatikale olid lisatud paljud õpetlikud tegevused vaimse tervise hoidmiseks. Tunnikava eeskujul tehti arutelusid vaimse tervise hoidmise võimalustest, „Vaimse tervise vitamiinide” testi küsimustele, tutvuti emotsioonide tüüpidega ning nende juhtimise võimalusetega. Gümnasistid osalesid Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ja neuroteadlase Jaan Aru  e-tunnis, mis rääkis tundetarkusest. Päeva lõpuks valmisid igas klassis kokkulepped, mis aitavad edaspidi paremini hoida hoolivat ja õppimist soodustavat keskkonda.

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ meeskond tänab Lasnamäe Põhikooli õpetajat Liilia Sorokinat, kes koordineerib koolis programmi ning panustab laste üldinimlike väärtuste arendamisesse.

Easysoftonic