Kolme lasteaiavaheline ühiskoolitus: “Karude mänguhommik Tartu Lasteaias Meelespea”.

„Üheskoos ja loovalt hoos!”

14. märtsil 2018. a alustas Tartu Lasteaias Meelespea programmi „Kiusamisest Vabaks!“ metoodikat toetav õpiring ehk KVL õpiring oma tööd. Õpiringi tegutsemise põhieesmärk on jagada kolleegidega majasiseseid häid praktilisi näiteid oma igapäevatööst ning aidata algajal metoodika kasutajal leida tee, kuidas enda rühmas Sõber Karu paremini lasteni viia. Oluline on kindlasti õpetajapoolne pedagoogilise õppetöö teadlik dokumenteerimine.
Toe saamiseks väljaspool lasteaeda, oleme laiendanud koostööd ka maakondlikul tasandil. Alates 2018. a märtsist toimuvad vastavalt vajadustele ja võimalustele, kolme lasteaia vahelised kohtumised mõtete-kogemuste vahetamiseks ehk Mõttetalgud. Mõttetalgutel osalevad Tartu lasteaiad Meelespea ja Naerumaa ning Elva Lasteaed Murumuna. Lisaks Mõttetalgutele oleme korraldanud ka ühiseid teabepäevi.

Kolme lasteaia vahelise koostöö rikastamiseks ja elavdamiseks tuli olla innovatiivne ja mõelda suuremalt õpiringi edasisele arengule. Kuuldused programmi “Kiusamisest vabaks!” uuest algatusest „Sõber Karu mänguhommik lasteaiaõpetajatele” jõudsid ka meieni. Nüüd oli soov selge, millises  suunas on võimalik edasi liikuda!

Mänguhommik, just nagu ka kogu programm “Kiusamisest vabaks!”, keskendub grupile kui tervikule ja koosolemise rõõmule, kasvatades meie-tunnet ja tugevdades omavahelist head läbisaamist. Kõik mängujuhi poolt läbi viidud tegevused on pärit “Kiusamisest vabaks!” lasteaia metoodilise kohvri raamatutest “Koos õues!” ja “Tegevuste raamat”.

27. septembril 2023 a. toimuski Tartu Lasteaias Meelespea mänguline, meeleoluks ja hariv „Mõttetalgute” raames esimene koolitus kolme lasteaia pedagoogidele/ huvilistele teemal: „Sõber Karu mänguhommik lasteaiapedagoogidele”. Mõte sündis vajadusest õpetajatele anda sisemist innustust ja uusi mõtteid oma õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks ning tihendada võrgustiku omavahelisi suhteid ja koostööd.

Mängude mängimisel lastega toodi välja osalemisrõõmu hoidmist, positiivset kogemust ning lõimumise oskust teiste õppe- ja kasvatustegevuste eesmärkide/ põhimõtete sidumisel. Koos osalejate ja mängujuhtidega arutleti erinevate pedagoogiliste aspektide üle – tunnetus,- sotsiaalsete ja õpioskuste sidumine õppekavast tulenevate printsiipidega ning tunde- ja väärtuskasvatuse põhimõtete tõlgendamine erinevatest vaatenurkadest. Mängimine tekitas kõigis osalejates rõõmu ja tihendas koostöiset, ennastjuhtivat õppimist ning elavdas koostööd.

Lisaks teadmiste ja oskuste ammutamisele toimus ka 17.10 -2.11.23a. kolme lasteaia esimene ühine kunstinäitus Tartu Tammelinna raamatukogus teemal: „Kirju- Mirju sügis!”. Laste ning juhendajate huvi kunstinäitusel registreerimise kohta oli osalejaterohke ning edasiviiv. Soov teha järgmine ühine talve kunstinäitus, tundus olevat igati loomulik ja ootuspärane jätk suurepärasele algatusele.

Koos tegutsemine ning ühiste väärtuste hoidmine ja suhete rikastamine, loob ja ühendab võrgustiku liikmete ühtsusetunnet ning toetab õpigrupi üldist arengut. Üheskoos, loovalt ja hoogsalt edasi!

Easysoftonic