Kiusamisest vaba lasteaed. Eesti uuringute tulemused

Laste väärtused kujunevad juba varajases eelkoolieas, kus ühelt poolt mõjutab lapsi kodune kasvatus ja teisalt lasteaiast ja ümbritsevast keskkonnast tulenevad mõjud. Viimastel aastakümnetel on Eestis üha enam räägitud koolikiusamise ennetamise vajalikkusest. Samas peaks vastav ennetustegevus algama juba lasteaiast.

Üheks selliseks kiusamise ennetamise ja laste väärtuste ning sotsiaalsete oskuste kujundamise võimaluseks on Eesti lasteaedades rakendunud projekti „Kiusamisest vaba lasteaed” metoodika. Projekti juhib alates 2007. aastast Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga ning see on mõeldud 3–10 aastastele lastele. Eestis koordineerib projekti alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Artikli eesmärk on anda ülevaade õpetajate ja lastevanemate seas tehtud uuringutest, kus on selgitatud sihtgruppide arvamusi projekti rakendumise kohta lasteaias. Esitatud kokkuvõtte aluseks on Tallinna ülikoolis aastatel 2012–2014 kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd.

Lasteaiaõpetajate arvamused projekti rakendamisest

Õpetajate arvamusi koguti lasteaedade liitumisel projektiga ja seejärel peale mõningast projekti rakendamist. Annika Jürs selgitas septembris 2010 ja mais 2011 kümne projektiga liitunud lasteaia õpetajate ootusi ja projekti rakendamise kogemusi. Õpetajate arvamustest selgus, et lastevahelist kiusamist esineb kõige enam mänguga seotud tegevustes ning projekti rakendumisel õpetajate arvates kiusamine rühmas mõnevõrra vähenes. Samas tuli uuringus esile huvitav vastuolu. Selgitati kiusamissituatsioonide esinemise sagedust rühmas. Mõne situatsiooni puhul nagu häbistava hüüdnime kasutamise või solvavate näoilmete tegemise puhul leidsid õpetajad, et neid kasutavad lapsed sagedamini kui enne projekti. Seda tulemust võib mõjutada asjaolu, et õpetajad hakkasid tänu projekti rakendamisele ka ise kiusamise situatsioone paremini märkama.

Loe edasi siit!

Easysoftonic