Huvitavat lugemist

  • 27. august 2019

MAILIS REPS: Heas koolis on lapsel huvitav ja turvaline

Uue õppeaasta eel paneb haridusminister Mailis Reps taas igaühele südamele, et „Asi, mida me kõik saame ühiselt teha, on see, et kiusamise suhtes valitseks koolis nulltolerants. Et ei kõlaks näiteks vabandus: see juhtum toimus ju vahetunnis ja mitte matemaatika tunnis. Et absoluutselt kõik märkaks, mis koolis toimub – täiskasvanud nii koolis kui ka väljaspool seda.“ […]

  • 26. juuni 2018

Küberkiusamine: müüdid ja tegelikkus

Küberkiusamise kohta levib palju valeinfot, seda nii telesaadete kui isegi õppematerjalide kaudu. Seisan bussipeatuses ja ootan bussi. Samas on kaks umbes kümneaastast tüdrukut ja üks poiss. Üks tüdrukutest räägib poisiga. Teine sikutab rääkijat ranitsa sangast, mille peale tüdruk lausa kõikuma lööb. Ta pöörab ümber ja lööb laksuga segaja käe pihta ning pöördub taas poisiga rääkima. […]

  • 25. mai 2018

Turvaliselt internetis: viisakat suhtlemist tuleb õppida

Turvaliselt internetis: viisakat suhtlemist tuleb õppida. Õpetajate Leht 25. mai 2018. 

  • 25. mai 2018

Sotsiaalsete oskuste õpetamine aitab ennetada koolikiusamist

Sotsiaalsete oskuste õpetamine aitab ennetada koolikiusamist. Õpetajate Leht, 25. mai 2018. 

  • 11. mai 2018

“Kiusamisest vabaks” loob häid suhteid nii laste kui täiskasvanute hulgas

Raeküla lasteaia vanemõpe­taja Eve Laidvee räägib, et kiusamise ennetamiseks loodud metoodikal “Kiusamisest vabaks!” on silmaga nähtavad tulemused. Lapsed on muutunud üksteise suhtes sallivamaks, saavad aru, et erinevused ja oma arvamus on ­lubatud. “Selle metoodika abil oleme saanud suurendada laste teadlikkust suhtlemisel eakaaslastega, suunata lapsi probleeme lahendama lapsele meelepärasel viisil, mängu kaudu. Sõber Karu abil on […]

  • 26. märts 2018

Head omavahelised suhted on õpitavad

Head omavahelised suhted on õpitavad Kristiine Linnaosa Leht 23.03.18 lk 4

  • 20. november 2017

Lasteaiaõpetajate tähelepanekud kiusamisest

Lasteaiaõpetajate tähelepanekud kiusamisest. Pärnu Postimees. 20.11.2017 

  • 15. oktoober 2017

Sallivus, austus, hoolivus ja julgus – laste õppetöö kaasamine valimisvõitlusesse on kohatu

Valimiseelsesse erakondadevahelisse debatti haarati kiusamisest vaba elutee sümbol, Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ Sõber Karu, mis on tuttav väga paljudele lasteaia- ja koolilastele, nende õpetajatele ja vanematele. Taani kroonprintsessi Mary poolt 2007. aastal ellu kutsutud metoodika jõudis Eesti lasteaedadesse 2010. aastal ja koolidesse 2013. aastal. Tänaseks on programmi rakendamiseks avaldanud soovi 458 […]

  • 21. september 2017

Põhiväärtused – sallivus, hoolivus, austus ja julgus – kuulamisülesannetes programmi „Kiusamisest vabaks“ metoodika kasutamisel

Autorid: Sirje Piht, Kaja Nurk Väärtuspädevuste kujundamine ei ole ühe tunni ja ühe õpetaja töö. Efektiivsem tulemus saavutatakse koostöös. Õpilased tuleb kaasata aruteludesse, anda võimalusi arvamuste avaldamiseks ja tagajärgede analüüsimiseks. Tulemuslikumad saavutused tekivad siis, kui õpetada läbi positiivse võtme. Analüüsid läbi positiivsete eeskujude tagavad õpetuslikult suuremat mõju kui negatiivsed näited. Seega tuleks aruteludes keskenduda muutustele […]

Easysoftonic