Sallivus, austus, hoolivus ja julgus – laste õppetöö kaasamine valimisvõitlusesse on kohatu

Valimiseelsesse erakondadevahelisse debatti haarati kiusamisest vaba elutee sümbol, Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ Sõber Karu, mis on tuttav väga paljudele lasteaia- ja koolilastele, nende õpetajatele ja vanematele.

Taani kroonprintsessi Mary poolt 2007. aastal ellu kutsutud metoodika jõudis Eesti lasteaedadesse 2010. aastal ja koolidesse 2013. aastal. Tänaseks on programmi rakendamiseks avaldanud soovi 458 lasteaeda ja 133 kooli kõikjal Eestis. Seda soovi on MTÜ Lastekaitse Liit saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi toel järjepidevalt toetada juba kaheksa aastat. Sõber Karu abil õpetatakse lastele nelja alusväärtust, milleks on sallivus, hoolivus, austus ja julgus. Sõber Karu kujutatakse metoodilistel vahenditel ja ta antakse programmiga liitunud lastele julgustajaks ja lohutajaks. Lapsed õpivad konkreetsete tegevuste kaudu olema üksteisele alati headeks kaaslasteks – ka eriarvamuste ja konfliktide korral.

Soov ja vajadus muuta Eesti haridusasutuste keskkond turvaliseks ja väärtuskeskseks peab olema igaühe südames ja tegevuste keskpunktis. See siht on sõnastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel kõigi kiusamise ennetamise valdkonnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonide vahel sõlmitud dokumendis nimega „Kiusamisvaba haridustee kontseptsioon“. On ühiskondlik kokkulepe, et tõhus kiusamise ennetustöö on rajatud lastes just selliste põhiväärtuste nagu sallivus, hoolivus, austus ja julgus kujundamisele. Selliste väärtuste seostamine mistahes poliitilise poolsusega on vale.

On hea, et ühiskonnas tugevamal positsioonil olevad poliitilised jõud märkavad vajadust kiusamise ennetamise ja kiusamisse sekkumise järele. See on teema, mis peab püsima fookuses sõltumata ajast, ruumist ja valimistest – meist igaüks saab anda oma panuse heade suhete loomisel ja hoidmisel.

Moodsas Eesti valimisvõitluses on kahjuks tavaks kujunenud tõekspidamiste tutvustamise asemel oponentide ideedele hinnangute andmine. Teame, et teise kohta halvasti öeldu muutub kergesti vastumeelsuseks inimese või ka erakonna  vastu. Ümbritseval meediamaastikul on tekkinud sõnasõja-laadne olukord, kus vahendeid ei valita ning fiktsiooni esitletakse tõena. Nii muudeti Eestimaa lastele ja täiskasvanutele häid suhteid õpetav, headuse kehastuseks olev, Sõber Karu poliitilise debati käigus solvamise ja ärapanemise vahendiks.

Lastekaitse Liit leiab, et poliitilised jõud ei tohi valimisvõitlusesse kaasata sümboleid, mille tähendus ei ole neile lõplikult teada või mida nad moonutavad ja mis ei ole kuidagi seotud mistahes rivaliteediga, sealhulgas poliitilise võitlusega. Taunime ka olukorda, kus poliitilist oponenti tema teadmatuse tõttu ja võõraid sümboleid kasutades avalikult naeruvääristatakse.  

Lastekaitse Liit on asutatud 29 aasta eest ning on olnud, on ja jääb apoliitiliseks organisatsiooniks, seistes iga lapse õiguste eest. Sealhulgas ka lapse õiguse eest kiusamisest vabale eluteele. Oleme veendunud, et laste heaolu selle sisulises mõttes – turvaline kasvukeskkond kodus ja lasteaias või koolis ning omavahelised aktsepteerivad suhted  – ei tohi olla mängumaaks poliitilistele võitlustele. Seetõttu on kiusamisvaba elutee alusväärtuseid sümboliseeriva Sõber Karu sidumine poliitiliste protsessidega ja nende kaudu tema tõmbamine valimisvõitluse keerisesse lubamatu. Loodame ja usume, et ükski õpetaja ega lapsevanem ei heitu poliitiliste vastaste debatist ega laste aastatepikkusel tööl katkeda, sest sel juhul oleks kaotada ainult lastel. Usume, et igaüks mõistab sallivuse, hoolivuse, austuse ja julguse tähtsust lapse elutee kiusamisvabaks kujunemisel.

Easysoftonic