Taani metoodikaga Eestis edasi

“Kiusamisest vabaks!” metoodika on Eestisse jõudnud Taanist, kus kasutatakse seda juba igas kolmandas lasteaias ning igas neljandas koolis. Uurisime meie Taani koostööpartnerilt Lone Bak Kirk’ilt Mary Fondist, kuidas tema arvates eestlastel metoodikaga läheb ning missugused on Taanlaste plaanid lähitulevikuks.

Kui me räägime kiusamisest, siis millised on sinu arvates peamised erinevused Eesti ja Taani vahel?

2009/2010 aasta rahvusvahelise kooliealiste laste tervisekäitumise uuringu järgi on  Eesti 11-aastaste laste seas rohkem neid, keda on vähemalt kaks korda viimaste kuude jooksul kiusatud. Eestis on seda kogenud 22% tüdrukutest, 27% poistest, Taanis 7% tüdrukutest, 7% poistest.

Seega on Eestis kindlasti vajadus kiusamise ennetamisega tegeleda.

Kuidas sinu arvates Eesti lasteaedades ja koolides “Kiusamisest vabaks!” metoodika rakendamisega läheb?

Eestis on juba praegu näha väga häid tulemusi ning oma külastusvisiitide ajal oleme me seda ka ise kogenud. Eestis töötatakse kiusamise ennetamise kallal usinalt ja süstemaatiliselt ning kaasatakse protsessi erinevaid olulisi osapooli nagu näiteks omavalitsusi, Haridusministeeriumit ja Tallinna Ülikooli. Selle tulemusel on metoodika levinud edukalt paljudes lasteaedades ning selle rakendamisega tegeletakse ka koolides.

Kuhu on sinu arvates Eestis “Kiusamisest vabaks!” metoodikaga jõutud viie aasta pärast?

Me loodame, et projekt on selleks ajaks veelgi laialdasemalt levinud. See nõuab eesmärgistamist ja arenemist, kuid samuti on oluline roll kommunikatsioonil ning teadlikkust tõstvatel tegevustel. 

Millised on “Kiusamisest vabaks!” metoodika laienemisplaanid lähitulevikuks? Kas on veel riike, kes on avaldanud soovi metoodikaga liituda?

Alates sellest, kui “Kiusamisest vabaks!” Eestisse jõudis, on programmiga alustatud ka Islandil. Samuti käivad praegu läbirääkimised mitme teise riigiga. Huvi kasvab ning seepärast tegeleme hetkel ka rahvusvahelise kompetentsikeskuse loomisega, et seeläbi toetada uusi liituvaid riike ning aidata neil “Kiusamisest vabaks!” metoodikat kasutama hakata.

Easysoftonic