Eesti Noorsootöö keskus edastab head soovid “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” projektile

  • 27. aprill 2015 |

25. aprillil toimus Lastekaitse Liidu üldkogu. Selle eel andis oma head soovid edasi ka Eesti Noorsootöö Keskus. Eesti Noorsootöö Keskus kinnitas, et Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ toel Lastekaitse Liidu poolt ellu viidav üleriigiline projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ aitab muuta Eesti lasteasutusi kiusamisvabaks ning et koostöö Lastekaitse Liiduga kulgeb ladusalt ja tõhusalt.  „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on praegu laienenud 433 Eesti lasteaeda ja 81 kooli, millest 56 alustab programmiga uuel õppeaastal. Projekti käigu ja tulemustega käis 2014 tutvumas liikumise „Kiusamisest vabaks!“ patroon, T. K. K.  Taani kroonprintsess Mary.

Easysoftonic