• 16. jaanuar 2023

“Kiusamisest vabaks!” magistritööd

Magistritöö „Kiusamise ennetamine ja sotsiaalse pädevuse arendamine I kooliastmes õpetajate hinnangul pilootprojekti „Kiusamisest vabaks!“ näitel. Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut: Saskia Tärk, juhendaja Sirje Piht, MA (2015). Magistritöö “Õpilaste väärtushinnangute kujundamine projekti „Kiusamisest vaba kool“ metoodika näitel”. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut: Sigrit Nigulas, juhendaja Sirje Piht, MA (2015). Magistritöö “Esimese kooliastme õpilaste arusaamad ja kogemused seoses [...] Loe edasi
  • 22. september 2019

Magistritöö “Koolieelse lasteasutuse juhi roll haridusprogrammi “Kiusamisest vabaks” rakendamisel”

2019. aasta kevadel kaitses magistritööd Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi hariduse juhtimise magistrant Signe Laar. Töö kandis pealkirja “Koolieelse lasteasutuse juhi roll haridusprogrammi “Kiusamisest vabaks” rakendamisel” ning juhendajaks oli Kati Aus, MSc ja Grete Arro, PhD. Signe Laari tööga saab tutvuda siin.  

Loe edasi
  • 22. september 2019

Magistritöö “Õpetajate ootused ja arvamused seoses programmi “Kiusamisest vabaks!” rakendamisega 0-3 aastaste lastega enne programmi pilootkoolitust ning tagasiside programmi rakendamisele”

2019. aasta kevadel kaitses magistritööd Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi alushariduse valdkonna magistrant Kätlin Valge. Töö kandis pealkirja “Õpetajate ootused ja arvamused seoses programmi “Kiusamisest vabaks!” rakendamisega 0-3 aastaste lastega enne programmi pilootkoolitust ning tagasiside programmi rakendamisele” ning juhendajaks oli MA Kerstin Kööp.  Kätlin Valge tööga saab tutvuda siin. 

Loe edasi
  • 19. oktoober 2018

Magistritöö “Õppemängud suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse arendamiseks kiusamise ennetamisel I kooliastmes”

2018. aasta kevadel kaitses Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi Üldhariduse valdkonna magistrant Merlin Kizant MA Sirje Pihti juhendamisel oma magistritöö “Õppemängud suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse arendamiseks kiusamise ennetamisel I kooliastmes” Merlin Kizanti magistritööga saab tutvuda siin.

Loe edasi
  • 19. oktoober 2018

Magistritöö “Väärtushinnangute kujundamise võimalusi Aino Perviku raamatusarja „Paula elu“ valitud teoste näitel kiusamise ennetamisel”

2018. aasta kevadel kaitses Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi Üldhariduse valdkonna magistrant Liis Kadalipp MA Sirje Pihti juhendamisel oma magistritöö “Väärtushinnangute kujundamise võimalusi Aino Perviku raamatusarja „Paula elu“ valitud teoste näitel kiusamise ennetamisel” Liis Kadalipp´u magistritööga saab tutvuda siin.

Loe edasi
  • 18. september 2017

Magistritöö “1.klassis auditiivsete ülesannete rakendamise võimalusi väärtuspädevuste kujundamiseks “Kiusamisest vaba kool” metoodika toetamiseks”

2017. aasta kevadel kaitses Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi magistrant Kaja Nurk lektor Sirje Pihti juhendamisel oma magistritöö “1.klassis auditiivsete ülesannete rakendamise võimalusi väärtuspädevuste kujundamiseks “Kiusamisest vaba kool” metoodika toetamiseks.”  Kaja Nurga magistritööga saab tutvuda siin. Kaja Nurga loodud kuulamisülesannete töölehed leiad siit.

Loe edasi
  • 20. aprill 2017

“Kiusamisest vabaks!” metoodika tulemusuuringud – artikkel teadusajakirjas Early Child Development and Care

Teadusajakiri Early Child Development and Care avaldas Tallinna Ülikooli teadurite Leida Taltsi, Sirje Pihti ja Sigrit Nigulase artikli, mis põhineb „Kiusamisest vabaks!“ metoodika tulemusuuringutele ning räägib kiusamist ennetavate meetodite kaudu väärtuste kujundamisest esimese kooliastme õpilaste seas. Artikkel pälvis teadusartiklite avaldamisel võimalikest kõrgeima kategooria. Sirje Piht, artikli üks autoritest, kirjutab järgnevalt väärtushinnangute olulisusest, uuringu eesmärgist ja […]

Loe edasi
  • 4. august 2016

Lapsevanemate kaasamine klassikliima loomisesse “Kiusamisest vabaks!” metoodika näitel

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üldhariduse valdkonna magistrandi, Tähti Siinmaa eesmärgiks oli välja selgitada mil määral on õpetajad kasutanud programmi “Kiusamisest vaba kool” meetmeid lapsevanemate kaasamiseks turvalise klassikliima loomisesse; kuivõrd on programmi “Kiusamisest vabaks!” lapsevanematele suunatud meetmed aidanud luua tihedamat koostööd kooli ja kodu vahel; millised on olnud takistused?; kuidas mõjutab lapsevanemate kaasatuse määr klassikliimat? Väljavõte […]

Loe edasi
  • 4. august 2016

Esimese kooliastme õpilaste arusaamad ja kogemused seoses kiusamisega koolis ning selle ennetamise võimalustest projekti “Kiusamisest vaba kool” näitel

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi üldhariduse valdkonna magistrandi, Kristel Viira eesmärgiks oli muuhulgas välja selgitada õpilaste arusaamad ja kogemused seoses kiusamisega koolis ja saada tagasisidet projekti “Kiusamisest vaba kool” toimimisele projektis osalevate ja mitteosalevate klasside õpilaste vastuseid võrreldes.  Kokkuvõtlikult järeldab autor, et „Kiusamisest vaba kool“ projekti vahendid on lastele sobilikud ning aitavad kaasa kiusamisprobleemide ennetamisele ja […]

Loe edasi
Easysoftonic