Magistritöö “Õpetajate ootused ja arvamused seoses programmi “Kiusamisest vabaks!” rakendamisega 0-3 aastaste lastega enne programmi pilootkoolitust ning tagasiside programmi rakendamisele”

22. september 2019

2019. aasta kevadel kaitses magistritööd Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi alushariduse valdkonna magistrant Kätlin Valge. Töö kandis pealkirja “Õpetajate ootused ja arvamused seoses programmi “Kiusamisest vabaks!” rakendamisega 0-3 aastaste lastega enne programmi pilootkoolitust ning tagasiside programmi rakendamisele” ning juhendajaks oli MA Kerstin Kööp. 

Kätlin Valge tööga saab tutvuda siin

Easysoftonic