Magistritöö “Õppemängud suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse arendamiseks kiusamise ennetamisel I kooliastmes”

19. oktoober 2018

2018. aasta kevadel kaitses Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi Üldhariduse valdkonna magistrant Merlin Kizant MA Sirje Pihti juhendamisel oma magistritöö “Õppemängud suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse arendamiseks kiusamise ennetamisel I kooliastmes”

Merlin Kizanti magistritööga saab tutvuda siin.

Easysoftonic