KOOLIRAHU TULEB TAAS

Ireen Kangro
Lastekaitse Liidu projektijuht

Iga kooliaasta algul, 1. septembril, kuulutatakse Eestimaa koolides välja koolirahu. Nii on seda tehtud juba alates aastast 1999 eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Et ühessegi päeva ei eksiks kiusu ja vägivalda ning kooliseinte vahel valitseksid sallimine, üksteisest hoolimine, austus ja toetav meeleolu.

Koolirahu lepingu sõlmimine tähendab kooliperedele meeldetuletust, et kogu õppeaasta vältel ollakse nii füüsiliselt, vaimselt kui sotsiaalselt turvatud. Koolirõõmu peavad tundma nii õpilased kui pedagoogid ja lapsevanemad ning see toimib ka väljaspool koolimaja – nn laiendatud koolipere ringis.

Terve aasta jooksul korraldatakse koolirahu-tegevusi, mille pidulikuks avaürituseks ongi Koolirahu lepingu allkirjastamine.

Igal aastal valitakse eeskuju kandev linn, kus 1. septembril toimub pidulik üle-eestiline koolirahu väljakuulutamise tseremoonia. Möödunud õppeaastal 2020/2021 oli selleks Võru.

Võru Kesklinna Kooli pere sõnul hinnatakse nende lapsesõbralikus linnas laste loovust ning ettevõtlikkust. Suviti toimub siin Eesti suurim lastefestival, õpilasi kaasatakse linnasündmustesse (istutustalgud, festivalid, linnapäevad), toetatakse õpilasfirmasid ning hinnatakse koolide tegevust.

Lastekaitse Liidu perel tuleb sellega igati nõustuda: Võru vääris lapsesõbraliku linna tiitlit ning nende Koolirahu aasta slogan „Süa om õigõ kotusõ pääl!“ ehk „Süda on õige koha peal!“ pidi kõigiti paika.

Koolirahu väljakuulutamine Võrus 1. septembril 2020. Foto autor: Ulis Guth

Koolirahu liigub Keila

Algava kooliaasta 2021/2022 pidulikul tseremoonial saab Võru linn anda Koolirahu linna tiitli üle Keila linnale. Seal alustati ettevalmistustega juba suvel, kui korraldati koolinoortele Keila Koolirahu aasta sümbolite konkurss. Tunnuslause võitjaks kuulutati Gabriela Ehalill Shalkina ja logo ideekonkursi võitjaks Steven Marcus Ojapõld.

1. septembril 2021 Keilas välja kuulutatava Koolirahu aasta tunnuslauseks on “Alati toeks ja abiks!”. Logo hakkab kujutama stiliseeritud juurtega puud, mille keskel asetseb Koolirahu tunnuslause.

Koolirahu lepingu kohaselt IGAÜKS koolis:

  • märkab, kuulab ja tunnustab;
  • on salliv ja sõbralik;
  • osaleb aktiivselt koolielus, armastab õppimist ja õpetamist;
  • hoidub vägivallast ja meelemürkidest;
  • annab oma panuse, et kool oleks turvaline ja mõnus paik.

Oleme üksteisele heaks eeskujuks – muutused algavad meist endist!

Koolirahu sümboolika

Eesti koolirahu maskotiks on siil. Rahvajuttudes ja lastekirjanduses kujutatakse okaskera õiglase ja sõbraliku, heatahtlikult toriseva loomana. Eestlaste suhtumine siilidesse on alati olnud soe, südamlik ja hoolitsev, vaatamata tema okkalisele kasukale.

Koolirahu siil on küll välispidiselt okkaline, kuid loomult heasüdamlik ja õiglane. Vahel juhtub, et ta kiiresti sibades teisi kogemata torkab, aga pole iialgi kuri, kui ka mõnikord okkad turri ajab. See võib juhtuda õigluse ja headuse kaitseks, mitte tigedusest või soovist halba teha.

Koolirahu siil ütleb mulle ja Sulle kindlalt ning veendunult, et toimekas, tasakaalukas ja rahumeelne koolielu on võimalik, kui igaüks meist natukenegi sellele kaasa aitab. Koostöös liituvad meie pisikesed pingutused ühte ja see muudabki koolipäeva kõigile toredaks.

Võta koolisiil oma mõtetes ja südames iga päev kooli kaasa. Las ta torkab sind tasakesi okkaga, kui koolirahu kipub käest minema. Siis on õige aeg üheskoos asja parandada. Kui minu, Sinu ja meie koolipäevad on rõõmsad, siis kõigi rõõmud põimuvad ning teevad koolipäevad toredaks.

Tutvu lähemalt: koolirahu.lastekaitseliit.ee

Koolirahu eestvedaja on alates 2008. aastast Lastekaitse Liit. Koolirahu koostööpartnerid on Haridus- ja Teadusministeerium, MTÜ NÜ TORE, Eesti Õpilasesinduste liit, Integratsiooni Sihtasutus, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Vaikuseminutid.

Easysoftonic