Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi “Kevadrõõm”

Selleks, et pärast distantsõpet kooli tulnud õpilased tunneksid, et siin on nad oodatud ja neist hoolitakse, korraldas Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi koolipere maikuu esimesel nädalal ürituste sarja „Kevadrõõm“.

„Pärast distantsõpet on väga tähtis võtta rohkem aega, et keskenduda õpilaste suhetele ja koosolemise rõõmule, sest lapsed ei ole ammu üksteist näinud ja klassi ühtekuuluvustunnet on vaja pärast distantsõpet taastada. Lisaks on vaja rohkem tähelepanu pöörata laste vaimsele tervisele, ” ütles koolipsühholoog ja TVKGi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaator Jelena Jarošik.

Nädala jooksul korraldati koolis õpilastele „Kiusamisest vabaks!“ temaatilisi tunde, sh õpilastelt õpilastele ja aktiivseid vahetunde, mille tegevused olid pühendatud nii rahvusvahelisele kiusamisvastasele päevale, mida tähistati 4. mail kui ka üldiselt õpilaste vaimse tervise toetamiseks.

Easysoftonic