Rahvusvahelise kiusamisvastase päeva tähistamine haridusasutustes

Paljud programmiga liitunud haridusasutused tähistasid 4.mail 2021. aastal rahvusvahelist kiusamisvastast päeva.

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsikese lasteaia Nemo ja Limpa rühma lapsed viisid läbi tunnikavades kirjas olnud tegevusi. Õpetajad ise kirjutasid lasteaia kodulehel, et nad mängisid lastega eesmärgil arendada lastes positiivset mina-pilti, empaatiavõimet ning oskust leida konfliktidele lahendusi. Aga nad usuvad ka mängude võluvõimesse lastel tekitada arusaama, et kiusamist ei tohi toetada ei aktiivselt ega ka passiivselt.

Tallinna Rukkilille Lasteaia lapsed tutvusid hoolega emotsiooniplakatitest tehtud pusledega ning proovivad ka ise piltidel olevaid nägusid järele teha. Kiusamise ennetamise juures on ülioluline roll oskusel iseenda emotsioone ära tunda, nimetada ja juhtida nii, et need ei teeks haiget ei meile ega inimestele, kes on meie ümber.

Väikesed Põnnila Lastehoiu lapsed värvisid üheskoos pildikesi Sõber Karudest ning vaatlesid programmi kohvris olevaid emotsioonide plakateid. Väga toredalt on piltidelt näha, kuidas Põnnila Lastehoius on rohkelt tunda emotsiooni nimega rõõm.

Sitsi Lasteaia õpetajad kirjutasid oma koduleheküljel, mille jaoks nemad kõige rohkem Sõber Karu kasutavad: “Sõber Karu abil õpime rühmas ennast ja kaaslast rohkem märkama ja tunnustama, õpime lahendama konfliktsituatsioone, suuname lapsi kasvatama ja mõistma tundeid ning õpime kasutama suhtlemist ja tundeid kirjeldavat sõnavara.”

Toredad Järveküla Kooli õpilased ja hoolivad sotsiaalpedagoogid Triin Tiitsu ja Joanna Jürgensohn tähistasid enda koolis kiusamisvastast päeva kandes seljas selle päeva värve – roosat, lillast ja punast. Põhjus, miks kiusamisvastasel päeval kantakse just seda värvitoone särke sai alguse juba 2007.aastal, kui kaks Kanada koolipoissi märkasid, et üht koolikaaslast nende koolis kiusatakse, sest ta kannab roosat värvi särki. Poisid otsustasid midagi ette võtta ja ostsid 50 roosat särki. Samal õhtul saatsid nad oma klassikaaslastele sõnumid küsimusega, kas nad oleksid nõus poisi toetuseks kandma koolis roosat särki. Hea sõna levis kiiresti ja järgmisel päeval kandsid väga paljud õpilased seljas roosat värvi särki, et näidata sellega oma vastumeelsust kiusamise suhtes.

Easysoftonic