Distantsõppest Pirita Majandusgümnaasiumis

Pirita Majandusgümnaasium on olnud meie sõber juba kaua aega. Soovime tänada sealset programmi koordinaatorit Merle Seppa, kes andis meie palvel ülevaate, mida klassid praegusel ajal distantsõppel olles programmiga seotult teevad. 

Mõned nopped Pirita Majandusgümnaasiumi õpetajate tööst:

  • Igakuistest tunnikavadest on ikka abi, alati ei tehta seda üks ühele, enamasti kohandatakse klassi arvestavalt või erinevate õppeainete vahel.
  • Märtsi tunnikavast võttis üks esimene klass fookusesse viiplemise.Õpetaja kasutab viiplemist enda pereliikmega, siis oli tal hea võimalus lastele õpetada ja õpilased said Sõber Karule oma tervitussõna “tere” ja oma nime viibelda. Matemaatikas saab sõrmedega viibeldes vastuseid näidata ning peastarvutamist kinnistada.
  • Teisel esimesel klassil oli Sõber Karu abiks, kui õpetajal tuli selgitada kaastunnet. Hiljuti suri ühe õpilase lähedane. Olukord võimaldas õpetajal koos Sõber Karuga seletada, kuidas kaasõpilasega suhelda tema mures ja kuidas õpilased peaksid kaastunnet avaldama.
  • Alustasime vaatlusega, mille poolest meie Sõber Karu erineb paralleelklassi Sõber Karust. Selleks tegin karudest pildi ja jagasin ekraani ning pilti vaadeldes võrdlesime. Meie karul on vähem kohevust ja nina on juba kruviga, aga seevastu on tal säravad silmad jne. Lastel oli siiralt hooliv suhtumine oma sõbrasse ja leidsid häid sõnu ka teisele karule.
  • Suurepäraselt õnnestus tunnikavades oleva veebiraamatu “Uku suur süda” ühine lugemine. Veebitunnis jagasin raamatut ekraanil ja lugesime ühiselt ahellugemisena, kõik õpilased said lugeda. Olin väga üllatunud, et lastel säilis püsivus ja tahe raamat lõpuni lugeda. Raamat oli köitev mitmekesiste näidetega. Sealjuures saime arutada nendest inimestest, kellel erivajadus ja kuidas saame aidata. Samuti andsid õpilased üksteisele tagasisidet lugemisoskuse kohta. Tore oli kogeda, et kannatlikult ja toetavalt kuulati õpilasi, kel võõra teksti lugemisel veel vahel veerimist ette tuleb.
  • Peale raamatu “Uku suur süda” lugemist oli ülesanne harjutuste vihikusse joonistada pilt, kuidas aidata oma klassis vajadusel last, kes liigub ratastoolis, karkudega, ei näe või ei kuule hästi jne. Oleme jõudnud keeleteemadega lihtlauste kirjutamiseni, seega sai juurde kirjutada lause pildi kohta. Hiljem said lapsed võimalusel tööst pildi õpetajale saata.
  • Ühelt 2.klassist tagasiside, et nemad kaasasid Sõber Karu naljapäeval. Räägiti veebitunnis nalju, sealjuures heast ja halvast naljast. Jõuti järeldusele, et hea nali ei tohi kellelegi haiget teha.
Easysoftonic