Karude saabumine Männiku Lasteaia Tammetõrude rühma

Tammetõrude rühma lapsed üllatusid väga kui leidsid, et neile oli saabunud korvitäis armsaid väikeseid karusid. Karude juures oli Taani kroonprintsess Mary saadetud kiri, kus selgitati, miks karud lasteni jõudsid ning mida nendega teha. Lapsed võtsid uued sõbrad kohe lahkelt vastu, panid karudele nimed ning tutvustasid neid kaaslastele. Lapsevanema poolt oli rühma õmmeldud kaunis lepatriinukujuline seinavaip, mille taskutest said karude lasteaiakodud. Rõõmu ja elevust jagus pikaks ajaks!
Sõber karud on MTÜ Lastekaitse Liidu  “Kiusamisest vabaks! metoodika osa. Nimetatud metoodika kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur- lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral. Lasteaias loodud heade suhete pagas aitab edaspidi toime tulla ka sotsiaalsete suhetega koolis.
Eelnevalt olid õpetajad Veera Uudemets ja Merle Pintman- Sokk tutvustanud  nimetatud metoodikat rühma lapsevanematele.

Easysoftonic