Custom Contents Posts

  • 2. jaanuar 2024

“Kiusamisest vabaks!” magistritööd

Magistritöö „Kiusamise ennetamine ja sotsiaalse pädevuse arendamine I kooliastmes õpetajate hinnangul pilootprojekti „Kiusamisest vabaks!“ näitel. Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut: Saskia Tärk, juhendaja Sirje Piht, MA (2015). Magistritöö “Õpilaste väärtushinnangute kujundamine projekti „Kiusamisest vaba kool“ metoodika näitel”. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut: Sigrit Nigulas, juhendaja Sirje Piht, MA (2015). Magistritöö “Esimese kooliastme õpilaste arusaamad ja kogemused seoses […]

  • 2. jaanuar 2024

Eesti uuring 2022 (koolid)

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ saavutused ja väljakutsed lähtuvalt koolides läbi viidud uuringust „Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste tõhusus ning haridusasutuste kogemused nende rakendamisel Aleksandra Munts-Avajõe ja Saskia Muru Programmi “Kiusamisest vabaks!” koordinaatorid Programmi „Kiusamisest vabaks!“ saavutused ja väljakutsed lähtuvalt koolides läbi viidud uuringust „Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste tõhusus ning haridusasutuste kogemused nende rakendamisel“ Sihtasutuses Poliitikauuringute […]

  • 2. jaanuar 2024

Eesti uuring 2018-2019 (lasteaed)

„Kiusamisest vabaks!“ metoodika lasteaias: kas ja kuidas toetab see laste arengut ja kiusamise ennetamist. Artikkel on avaldatud ajakirja “Märka Last” septembrikuu 2019 numbris. Pirko Tõugu, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi arengupsühholoogia külalisprofessor Kati Aus, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi teadur Grete Arro, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi teadur Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadlased viisid Lastekaitse Liidu tellimusel 2018.-2019. aastal […]

  • 2. jaanuar 2024

Eesti uuring 2017 (pilootkoolid)

Sotsiaalsete oskuste õpetamine aitab ennetada koolikiusamist Artikkel on avaldatud Õpetajate lehes 25. mai 2018. Leida Talts Tallinna ülikooli emeriitprofessor Koolikiusamine on valus teema kõikjal maailmas, mistõttu otsitakse jätkuvalt selle tekkimise põhjusi ning ennetamise viise. Kuna sotsiaalne kontekst, milles lapsed kasvavad, erineb ühiskonniti ja pereti, ei saa eeldada, et lapsed tuleksid ühtviisi hästi toime erineva suhtlusolukorraga ning […]

  • 2. jaanuar 2024

Eesti uuring 2015-2016 (lasteaed ja kool)

“Kiusamisest vabaks!” metoodika uuringu lõppraport koondab 2015. aasta veebruarist 2016. aasta veebruarini läbi viidud efektiivsusuuringute tulemusi koolides ja lasteaedades. Tulemusuuringute läbiviimisel kasutatati „enne-pärast“ uuringudisaini ning kaardistati esmalt olukord koolituste eel ning seejärel peale mõningast metoodika rakendamist.  Väljavõte uuringuraportist. Õpetajate ja lapsevanemate hinnang kiusamise ennetamise võimalikkusele. Järgnevalt on reastatud peamised kokkuvõtvad järeldused: 1. Kiusamise probleem on metoodika järjepideva […]

  • 2. jaanuar 2024

Taani uuringuraportid

Enne programmi jõudmist Eestisse uuriti seda viie aasta jooksul (2007-2011) Taani Roskilde Ülikooli teadlaste, uuringufirma Family Life Research (CeBUFF) ja Save the Children Denmark poolt. Antud uuringute tulemused näitavad, et 53% küsitletud õpetajatest ja teistest spetsialistidest kinnitavad, et programmis osalenud lapsed suudavad olla ise kõige paremad kiusamisolukorra lahendajad; 58% toob esile, et lapsed on muutunud […]

  • 2. jaanuar 2024

Liitunud koolid

“Kiusamisest vabaks!” metoodika kasutamise õigus on väljastatud 2023/2024 õppeaasta seisuga 172 koolile üle Eesti (osades koolides klasside põhiselt, osades koolides kooliterviklikult). Mõned koolid nimekirjast kasutavad paralleelselt „Kiusamisest vabaks!“ metoodikale teisi kiusamisvastaseid programme. Pilootkoolid: Tallinna Arte Gümnaasium Tallinna Laagna Gümnaasium Tallinna Lilleküla Gümnaasium Tallinna Õismäe Gümnaasium Kadrioru Saksa Gümnaasium Pirita Majandusgümnaasium Tallinna Rahumäe Põhikool Kalamaja Põhikool […]

  • 2. jaanuar 2024

Liitunud lasteaiad

“Kiusamisest vabaks!” metoodika kasutamise õigus on väljastatud 2023/2024. õppeaasta seisuga 510 lasteaiale, sealhulgas 509 lasteaiale Eestis (osa haridusasutustele rühmapõhiselt, osa asutustele terviklikult) ning ühele Eesti lasteaiale Soomes. 2010. aastal liitunud lasteaiad: Tallinna Linnupesa Lasteaed – metoodikakeskus Tallinna Kristiine linnaosas Tallinna Lasteaed Pallipõnn – metoodikakeskus Tallinna Mustamäe linnaosas Tallinna Paekaare Lasteaed – metoodikakeskus Tallinna Lasnamäe linnaosas […]

  • 2. jaanuar 2024

Liitunud lapsehoiud ja sõimerühmad (0-3a)

“Kiusamisest vabaks!” metoodika kasutamise õigus on väljastatud 2023/2024. õppeaasta seisuga 90 asutusele alla 3-aastaste laste rühmadega (osa haridusasutuse – rühmapõhiselt, osa asutuse terviklikult). 2019. aastal liitunud: Harjumaa Triibu ja Liine Lastehoid Naerupalli Päevahoid Riisipere Lasteaed Tallinn Tallinna Meelespea Lasteaed Tallinna Luha Lasteaed Tallinna Lasteaed Pääsusilm Tallinna Linnupesa Lasteaed Pelguranna Lasteaed Ida-Virumaa Sillamäe Lasteaed Pääsupesa Läänemaa […]

Easysoftonic