Ettepanek: lasteaialastele võiks hakata suhtlemistunde andma

Suhtlemis- ja sotsiaalsete oskuste kujunemisele ei saa keskenduda ainult ühe kursuse või eraldi õppeaine raames, vaid seda tuleb teha läbivalt, sest tegemist on ühega riiklikus õppekavas välja toodud üldpädevusest, osundas Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik Postimehes avaldatud artiklis.

Loe edasi sellelt lingilt.

Foto: Sven Arbet

Easysoftonic