Kuidas üheskoos minna edasi?

Linnavalitsuse haridusnõuniku Õilme Salumäe eestvedamisel kohtusid Kuressaare Pargi Lasteaias neljapäeval, 6. oktoobril MTÜ Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” liitunud koolide kontaktisikud.  Programmi rakendamist arutasid Kuressaare Vanalinna Kooli õppealajuhataja Anne Pruuli, Kallemäe Kooli õpetaja Lembi Ratas, Lümanda Kooli õpetaja Kairit Kiisla, Kuressaare Gümnaasiumist Kaja Puck, Lääne-Saare Vallavalitsuse haridusnõunik Maiu Raun ja Kuressaare Pargi lasteaia direktor Riina Saar ja õppealajuhataja Külli Poom. Ühiselt jagati kogemusi, kuidas on koolidel programmiga seoses läinud. Arutusel olid ka endised ja praegused raskused ja vajatav toetus.

Vajadust tunti ühise kirjalisti järele, kuhu kuuluks kõik maakonnas programmiga liitunud lasteaiad ja koolid ja mille abil saaks operatiivselt jagada programmiga seotud teavet.  Listi, mille nimeks valiti Saarekaru, koostamise võttis enda kanda haridusnõunik Õilme Salumäe. Oluliseks toetuseks peetakse omavahelist, õpetajalt õpetajale töökogemuste vahetamist ning seesuguseid kokkusaamisi soovitakse korraldada regulaarselt, hoolimata ajanappusest. Koolid planeerivad läbida programmiga seotud baaskoolitusi ja lasteaiad jätkukoolitusi.

Koolide poolt välja toodud probleemina saab nimetada internetikiusamist, mis paraku jääb täiskasvanute eest varjule. Olukorra lahendamiseks leiti olevat teemat avav loeng. Töökogemuste vahetamiseks otsustati taas kokku saada aprillikuu esimesel poolel Kuressaare Pargi Lasteaias. Kokkusaamine annab võimaluse lasteaiaõpetajatel ja kooli õpetajatel leida ühine puutepunkt ning saada teiste kogemuste võrra rikkamaks.

Easysoftonic