Muljeid Harjumaa koolide jätkukoolituselt

Täna toimus „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ projektiga liitunud Harjumaa koolide jätkukoolitus.

Lastekaitse Liidu koolitajad Merit Lage ja Kadri Järv-Mändoja vahendavad järgnevalt koolitusel osalenud õpetajate rõõme ja muresid seoses „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga.

Kogemuste vahetamise päeval tõid õpetajad välja, et aktiivsetele ja krutskeid täis lastele on Sõber Karuga suhtlemine mõjunud rahustavalt.

Kui sõber karu käib lapse kodus, annab see võimaluse lapsevanematele rääkida lapsega koolist ja laps saab koolis rääkida endast ja oma kodust. Nii on võimalik lapsel ennast grupis avada ja teistel temast rohkem teada saada – see toob gruppi sallivust ja austust. Samuti on vanemal seeläbi võimalik koolis toimuvaga paremini kursis olla ja koolielu läbi lapse pilgu näha. Õpetajal on sellevõrra lihtsam vanemaid koostööle kutsuda.

Kose Uuemõisa kooli õpetaja sõnul on neil klassis lisaks õpilastele veel neli sõpra – austus, sallivus, hoolivus ja julgus. Vahel võib õpetaja kogu klassiga silmad sulgeda ja küsida, mis värvi sall on täna minu sallivusel kaelas?

Raplamaa Alu kooli õpetaja tõi välja olulise kiusamisest vaba põhimõtte: keda puudutad, seda ei löö. Puudutamisel on lisaks massaažile veel mitmeid alternatiive: igahommikune kätlemine, puntrakalli ja puudutamisega seotud mängud. Alu Kooli õpetaja jagas oma kogemusest sedagi, et  Sõber Karu tagumisse taskusse on lapsed pannud murekirju. Muresid on õpetajal hiljem võimalus kogu klassiga delikaatsel moel arutada, lahendusi leida ning neid ka läbi proovida.

 Raskustena märgiti vanematega kontakti saavutamist ja koostöö arendamist. Leiti, et vanematelt on mõistlik küsida missuguseid ühisüritusi nad soovivad ja neid seeläbi kooli kaasata. Samuti saab laste suhetesse puutuvaid teemasid arutada erinevatel viisidel kõikidel lastevanemate koosolekul ja arenguvestlustel. Oluline on vanematega koos sõlmida laste gruppi toetavaid kokkuleppeid.

Lisaks Harjumaa koolidele toimuvad sellel nädalal koolitused ka Tartu-, Põlva- Võrumaa ja Lääne- ja Ida Virumaa koolidele.

Easysoftonic