On tõenduspõhiselt selge, et järjepidevus tagab edu

Täna toimus Rakveres viies ning viimane Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Lasteaednike liidu ning SA Innove korraldatud teabepäev koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendumisest. Teiste seas astus üles ka Eva-Maria Kangro, Lastekaitse Liidu uuringupartner Psience OÜ teadur, kelle käsitletavaks teemaks oli „Kiusamisest vaba lasteaia metoodika tugi õppekava rakendamisele“.

Olles „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat uurinud, teab Kangro öelda, et see üksnes ei toeta õppekava eesmärke, vaid on õpetaja tööd lihtsustav vahend. Lisaks annab see õpetajatele võimaluse arendada oma pädevust, et kiusamist märgata, sekkuda ja ennetada.

Kuidas aga arendada üldoskuseid ning aidata lapsi paremateks suhtlejateks? Seda kõike peab õppima ja harjutama ning suurepäraseks vahendiks ongi Sõber Karu, kellel on kaks olulist funktsiooni. Sõber Karul on vahendav roll ning ta on neutraalne sümbol, kes kõnetab lapsi ning aitab seeläbi nendeni väärtuseid viia.  

Milleks aga on vaja „Kiusamisest vabaks!“ metoodika toimimist uurida?

Uuringutegevus annab annab metoodikale tõenduspõhise selguse ja enne-pärast uuringudisaini kaudu ülevaate: mis on rühmades muutunud; mida lapsevanemad arvavad; kas õpetajate hoiakutes on midagi muutunud.

Mis on tänaseks teada?

  • Järjepidevus toob edu ning ei piisa vaid sellest, kui metoodilisi vahendeid aeg-ajalt kasutada
  • Karud kui neutraalsed vahendajad aitavad mõista ja julgustavad lapsi
  • Metoodika aitab kasvatada lastes hoolivust ja tähelepanelikkust
  • Lapsed õpivad sotsiaalseid olukordi teadlikumalt mõtestama, sõnastama, emotsioone ära tundma
  • Kasvab laste aktiivsus ja julgus ebaõiglusele vahele astuda

Lõpetuseks andis Eva-Maria Kangro siira ning lihtsa soovituse kõigile õpetajatele, kes on juba praeguseks „Kiusamisest vabaks!“ metoodika kasutusele võtnud: „Olge ise ehedad eeskujud ning kasutage metoodilisi vahendeid järjepidevalt – siis see toimib.“

Easysoftonic