Tallinna Lasteaed Pallipõnn ja Tallinna Arte Gümnaasium ühendasid jõud

Piirkondlikud teabepäevad on toimunud sellel aastal hoogsalt peaaegu igas Eesti maakonnas – Võrumaast Harjumaani, Saaremaast Lääne-Virumaani. Nende korraldajateks on olnud tavaliselt kohalikud metoodikakeskused ehk 2011. aastast alates „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat kasutanud lasteaiad. Nüüdseks on astutud samm edasi ning kaasatud korraldamisse ka kohaliku piirkonna „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat rakendav kool. Nii sündis 18. novembril Tallinna Lasteaia Pallipõnn ja Tallinna Arte Gümnaasiumi koostöös Mustamäe piirkonnapäev, kus astusid üheskoos üles nii kooli kui ka lasteaia õpetajad.  

Tallinna Lasteaed Pallipõnn direktor Maire Kaljuveer

Tallinna Lasteaed Pallipõnni direktor Maire Kaljuveer (pildil)  loodab, et teabepäev innustab lasteaeda ja kooli omavahel rohkem sidet pidama ning valmistab nii lapsi kui ka vanemaid ette pehmemaks üleminekuks lasteaiast kooli. „Ega kooli ja lasteaiaõpetajad ühte saali tavaliselt ei juhtu,“ tõdeb Kaljuveer ning rõõmustab, et seoses teabepäevaga said Tallinna Lasteaed Pallipõnni õpetaja Mariana Koho ja Tallinna Arte Gümnaasiumi õpetaja Karin Kask tihedalt kokku.

Peamiseks koostööd pidurdavaks teguriks ongi Kaljuveeri sõnul õpetajate ajanappus. „Usun, et kooliõpetajatel on kindla tunniplaani tõttu keerulisem koostööks aega leida“. Et aga hõlbustada kooli ja lasteaiavahelist koostööd, leppisid lasteaia direktor ja kooli õppealajuhataja peale teabepäeva kokku ka järgmised ühistegevused. Näiteks toimub aasta alguses ühine koolitund koos lasteaialaste ja kooliõpilastega ning lasteaias kohtub kooliõpetaja lastevanematega.

„Kuna registreerimislehed näitasid osavõtjaid peaaegu igast Mustamäe koolist ja lasteaiast, siis usun, et meie ja Arte Gümnaasiumiga võtavad ühendust mitmed huvilised, kes tahaksid tulla metoodika ja selle edasiarendamisega tutvuma,“ on Tallinna Lasteaed Pallipõnn Kaljuveeri sõnul meeleldi valmis huvilistele „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat tutvustama.

Teabepäeval astusid üles Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilaste näitetrupp Õnne Linnase juhendamisel, Tallinna Lasteaed Pallipõnni õpetajad Mariana Koho ja Marge Simmermann. Tallinna Arte Gümnaasiumi õpetajad Heidi Raidlepp-Reidak ja Karin Kask ning Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi emeriitprofessor Leida Talts

Järgmisel kolmapäeval, 25. novembril toimub ka teine samalaadne üritus, kus ühendavad jõud Kadrioru Saksa Gümnaasium ja Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed. 

Easysoftonic