Tallinna koolidel on omavahel hea koostöö

Tekst: Elise Aher, praktikant

Koostöös Kadrioru Saksa Gümnaasiumiga toimus 25. novembril Tallinna Suitsupääsupesa lasteaias metoodika „Kiusamisest vabaks“ teabepäev. Kokku olid kogunenud Tallinna kesklinna lasteaiad ning Tallinna pilootkoolid, et jagada oma rõõme ning kogemusi seoses “Kiusamisest vabaks!” metoodikaga. 

Esmalt astus üles Tallinna Suitsupääsupesa õpetaja Marilyn Palla, kes rääkis lasteaia praktilisest vaateväljast seoses „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga. Oli tunda, et antud lasteaias on metoodika laialdaselt kasutusel ning toonud ka efektiivseid tulemusi. Esituse ilmestamiseks näidati pilte Sõber Karust, kelle külaskäigud laste juurde olid väga emotsioonirikkad.

Pirita Majandusgümnaasiumi sotsiaalpedagoog Triinu Orumaa (pildil) tutvustas külalistele animatsioonide kasutamist „Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamisel. Räägiti, milline oli koolis meisterdatud animatsioonfilmi protsess ning kuidas selle valmimiseni jõuti. Vaata filmi hoolivusest siit:

 

Samuti võtsid sõna Leida Talts Tallinna Ülikoolist, kes tutvustas uuringutulemusi ning „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ projektijuht Liivia Tuvike, kes rääkis metoodika tulevikust ning jagas positiivseid kiidusõnu.

Teabepäev andis kinnitust, et lasteaedade ning koolide omavaheline suhtlus on väga oluline. Ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumi sotsiaalpedagoogi Jelena Pribylski sõnul on koostöö tähtis esmalt selleks, et lasteaialapsed tutvuksid enne kooli astumist neid ees ootava keskkonnaga. Samuti  saab suhtluse kaudu teada, milline on lasteaia lõpetanud lapse edasine käekäik koolis. Ühtlasi soovivad suuremad koolilapsed jagada oma kogemusi ja olla väiksematele justkui „suuremad sõbrad“.

Pribylskil on hea meel, et väga suur omavaheline koostöö on ka Tallinna koolidel. Heaks kiireks platvormiks on grupp sotsiaalmeedias, kus toimub pidev info edastamine. Vähemalt kord kolme kuu jooksul saadakse omavahel ka kokku ning toimuvad ühised arutelud ja paremate praktikate jagamised.

Kooli ja lasteaia koostöös toimunud teabepäev oli täis positiivseid kogemusi ning elamusi. Loodetavasti jätkub samasugune tihe koostöö ka edaspidi! 

Easysoftonic