Laste osalus ja noorte kaasamine koolis

1. juuni – 15. oktoober 2015 viis Lastekaitse Liit läbi  uuringu, mille foookuses on  koolikeskkond, millega lapsed ja noored igapäevaselt kokku puutuvad. Uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis” eesmärgiks oli laste ja noorte seas läbiviidava küsitluse käigus välja selgitada, mil määral kaasavad koolid lapsi koolielu puudutavatesse otsustesse, mil viisil ja mis teemadel nad seda teevad. Samuti, kas kaasamine on laste ja noorte arvates piisav, mis teemadel nad sooviksid sõna sekka öelda, ning mil viisil nad seda kõige meelsamini teeksid.

Loe uuringu tulemusi siit!

 

Easysoftonic