„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ kinnitab kanda koolides

  • 25. märts 2015 |

Siiani oli „Kiusamisest vabaks!“ metoodika vaid 25 pilootkoolis üle Eesti, kuid kevadel ja suvel toimuvate koolitustega kaasatakse projekti veel 56 kooli, kes hakkavad metoodikat rakendama alates 2015. aasta sügisest.

Praeguseks on koolituse saanud Ida- ja Lääne-Virumaa; Harjumaa ja Raplamaa;  Tartu, Põlvamaa ja Võrumaa koolid. Juunikuus toimuvad koolitused ka Tallinna ja Läänemaa; Järva-, Jõgeva- ja Viljandimaa ning Pärnu- ja Saaremaa õpetajad.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Easysoftonic