„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ laieneb Harjumaa ja Raplamaa koolidesse

  • 19. märts 2015 |

18. ja 19. märtsil toimus Tallinnas Õpetajate Maja saalis Lastekaitse Liidu projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ uute Harjumaa ja Raplamaa „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liituvate koolide koolitus. Selle tulemusena võetakse metoodika kasutusele kahe maakonna peale kokku kümnes koolis. 

Siiani oli „Kiusamisest vabaks!“ metoodika vaid 25 pilootkoolis üle Eesti, kuid kevadel ja suvel toimuvate koolitustega kaasatakse projekti veel 56 kooli, kes hakkavad metoodikat rakendama alates 2015. aasta sügisest.

Harjumaal  pilootkoolideks olid Aruküla Gümnaasium ja Maardu Põhikool,  tänavu lisanduvad nendele veel ka Vasalemma Põhikool, Kose Gümnaasium, Keila Kool, Lagedi Kool, Püünsi Kool, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool, Kernu Kool, Laagri Kool. Raplamaa pilootkoolideks olid Kohila Gümnaasium ning Rapla Vesiroosi Gümnaasium. Neile lisanduvad nüüd Alu Lasteaed-Algkool ja Kabala Lasteaed-Põhikool.

Metoodika põhieesmärgiks on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe. Metoodika sümboliks on lillat värvi mängukaru, mille abil mõtestatakse lahti väärtushinnanguid: sallivus, hoolivus, austus, julgus. Lisaks koolidele on metoodika „Kiusamisest vabaks!“ kasutusel ka rohkem kui 400 lasteaias üle Eesti.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Easysoftonic