„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ laieneb Ida- ja Lääne-Virumaa koolidesse

  • 18. märts 2015 |

17.-18. märtsil toimus Jõhvi Vene Gümnaasiumis Lastekaitse Liidu projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ uute Ida- ja Lääne-Virumaa „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liituvate koolide koolitus. Selle tulemusena võetakse metoodika kasutusele kokku kaheksas Ida- ja Lääne-Virumaa koolis.  

Siiani oli „Kiusamisest vabaks!“ metoodika vaid 25 pilootkoolis üle Eesti, kuid kevadel ja suvel toimuvate koolitustega kaasatakse projekti veel 56 kooli, kes hakkavad metoodikat rakendama alates 2015. aasta sügisest.

Ida-Virumaa pilootkooliks on Kohtla-Järve gümnaasium, tänavu lisanduvad sellele veel  ka Ahtme Gümnaasium, Lohusuu Kool, Kiviõli I Keskkool ja Jõhvi Vene Gümnaasium. Lääne-Virumaa pilootkool on Rakvere Gümnaasium ning uuteks liituvateks koolideks maakonnas on Rakvere Põhikool, Kunda Ühisgümnaasium, Vinni Pajusti Gümnaasium ning Vaeküla Kool.

Metoodika põhieesmärgiks on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe. Metoodika sümboliks on lillat värvi mängukaru, mille abil mõtestatakse lahti väärtushinnanguid: sallivus, hoolivus, austus, julgus. Lisaks koolidele on metoodika „Kiusamisest vabaks!“ kasutusel ka rohkem kui 400 lasteaias üle Eesti.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Easysoftonic