Sõber Karu külaskäik Narva Vanalinna Riigikooli

Jaanuaris oli Sõber Karul au ja rõõm osaleda Narva Vanalinna Riigikooli üritustel. 20. jaanuaril tutvus Sõber Karu esimese klassi õpilastega ja tuletas õpilastele meelde kiusamisvaba suhtlemise kokkuleppeid. Järgmisel päeval tuli Sõber Karu taas kooli, et tähistada ülemaailmset kallistamise päeva ja lisaks oma tarkuste jagamisele õpetas lastele veel, kuidas nukke lüüa.

Easysoftonic