Sõber Karu koostööprojekt kunstiõpetuses

Helen Arov, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunstiõpetaja

Idee eeldus: Tegemist oli ühe esimese kunstiõpetuse tunniga esimesele klassile. Teada oli, et peagi saabuvad ka pisikesed lillad karud. Kohver ja plakat olid juba kooli saabunud. Seega oli teema väga aktuaalne.

 Eesmärk: Tunniga soovisin näidata lastele, et koostöö abil võime luua väga mõjusaid visuaale. Samuti, pidasin oluliseks selgitada, kuidas koostöö ja sõbralik õhkkond on koolis õppimise jaoks vajalik. Selle kaudu jõudsime ka plakatil kirjeldatud väärtusteni. Lisaks oli tunni eesmärk kindlasti ka lastele veidike põnevust pakkuda ja ohoo-efekti tekitada, sest õpilastele ei olnud teada, mis tükkidest kokku tuleb. 

Ettevalmistused: Karu piirjooned joonistasin plakati eeskujul ligikaudu 3×10 A4 lehele. Igale tükile kirjutasin “värvi siit” sinna, millist osa õpilane pidi värvima. Jälgisin, et igal tükil oleks kindlasti midagi värvida. Kokku sain 32 A4 lehte. Iga lehe taha oli kirjutatud ka rea ja järjekorranumber, et kokkupanemine sujuks hõlbsamalt.

Tunni sisu: Tunni alustuseks rääkisime erinevatest mustritest, näiteks arutasime selle üle, millistest kujunditest võib muster koosneda- Samuti rääkisme veidike ka külmadest ja soojadest toonidest. Seejärel arutlesime kas lilla on külm või soe toon ja kus me lillat värvi looduses kohtame.

Jagasin tükid õpilaste vahel laiali (mõni õpilane sai hiljem veel ühe lehe). Palusin õpilastel värvida oma tükk erinevate mustrite ja lillale sarnaste toonidega.

Vahetunni ajal panin korra ka karu seinale üles, et lapsed saaksid juba lõpp-tulemusest aimu ning sellest indu juurde. Teise tunni lõpus panime karu ka õpilaste abiga kokku.

Easysoftonic