PULMAKINGITUS TAANI KROONPRINTSIPAARILE ANDIS STARDI TEADUSPÕHISELE KIUSAMISE ENNETAMISELE EESTIS

Aleksandra Munts-Avajõe
Programmi „Kiusamisest vabaks!” koordinaator

Taani kuninglik paar Mary ja Frederik tutvusid Sydney suveolümpiamängudel 16. septembril 2000 ning abiellusid aastal 2004. Taani ja Gröönimaa elanikud kogusid pruutpaarile pulmakingiks 1,1 miljonit krooni. Niisugune riiklik kingitus innustas kroonprintsess Maryt looma erilist, rahvale kasulikku fondi, mille üks eesmärkidest oleks ennetada kiusamist. Nii sündis Taani kroonprintsess Mary fond The Mary Foundation.
Aastal 2005 omistati Save the Children Denmark Taani Kroonprintsipaari Ühiskonnaalane Autasu ning organisatsioon alustas tööd programmi Fri for Mobberi väljatöötamisega (ingl Free of Bullying).

Programmi oli juba enne Eestis kasutuselevõtmist uuritud viie aasta jooksul (2007-2011) Taani Roskilde Ülikooli teadlaste, uuringufirma Family Life Research (CeBUFF) ja Save the Children Denmark poolt. Uurimistulemustest selgus, et 53% küsitletud õpetajate ja teiste spetsialistide kinnitusel suudavad programmis osalenud lapsed kõige paremini ise kiusamisolukordi lahendada. 58% kinnitas, et lapsed muutusid üksteise suhtes hoolivamaks ja julgesid sekkuda, kui nägid kedagi ebaõiglaselt tegutsemas.

Programm „Kiusamisest vabaks!“ jõudis Eesti lasteaedadesse 2010. ja koolidesse 2013. aastal. Alustust tehti pilootasutustega eesmärgil uurida selle kohalikku mõju. Kaheaastase efektiivsusuuringu tulemused (2015-2016, OÜ Psience) Eesti lasteaedades ja koolides näitasid, et kiusamisprobleem kahaneb metoodika järjepideva rakendamise tulemusel nii õpetajate, lastevanemate kui õpilaste vaatenurgast. Eriti avaldub see verbaalse kiusamise ja kaaslaste ignoreerimise vähenemises.
2021. aasta seisuga on „Kiusamisest vabaks!” metoodika kasutamisõigus väljastatud kokku enam kui 700 õppeasutusele: 494 lasteaiale Eestis ning ühele Eesti lasteaiale Soomes, 68 sõimerühmale/lastehoiule ja 162 koolile. Osas neist kasutatakse programmi rühma- või klassipõhiselt, osas terviklikult.

Programmi ajaloo, läbiviidud metoodika uuringuraportite ja teadusartiklitega saab tutvuda ka veebis: www.kiusamisestvabaks.ee.


PROGRAMMI „KIUSAMISEST VABAKS!“ EESTI AJAJOON
KOOSTÖÖS TAANIGA

 

 • 2010 Programm võeti piloteerimiseks kasutusele Eesti lasteaedades „Kiusamisest vabaks! – Free of Bullying” nime all MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel.
 • 2011 Analüüsiinstituut Wilke teostas kvalitatiivse hindamise uuringut Taanis.
 • 2012 Tallinna Ülikooli õppekavasse võeti „Kiusamisest vabaks!“ programmipõhine õppeaine „Sotsiaalsed suhted lasteaias“; alates 2018 nimetusega „Sotsiaalsed suhted, koostöö ja tagasisidestamine koolieelses eas“.
 • 2013 Analüüsiinstituut Oxford Research teostas programmi kvalitatiivse mõju-uuringu Taanis.
 • 2013 Eesti koolides võeti programm piloteerimiseks kasutusele  „Kiusamisest vabaks! – Free of Bullying” nime all MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel.
 • 2015-2016 Uuringufirma Psience OÜ viis programmi efektiivsusuuringu läbi Eesti koolides ja lasteaedades.
 • 2016 Toimus rahvusvaheline konverents „Kiusamisvaba elutee algab meist!“ Taani kroonprintsessi osalusega Tallinnas.
 • 2017 Uurimisinstituut Rambøll teostas kvantitatiivse mõju-uuringu Taanis.
 • 2017 Metoodika rakendamist Eesti pilootkoolides uuris Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Leida Talts.
 • Alates 2017 Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“ on Haridus- ja Teadusministeeriumi eestveetava kiusamisvaba haridustee liikumise liige.
 • 2018  Eesti lastehoidudes ja sõimerühmades  võeti programm „Kiusamisest vabaks! – Free of Bullying” nime all kasutusse MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel.
 • 2018-2019   Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadlased uurisid programmi metoodika tõhusust Eesti lasteaedades.
 • Alates 2019 MTÜ Lastekaitse Liit hakkas sõlmima haridusasutustega koostöökokkuleppeid programmi kasutamiseks haridusasutuses terviklikult.
 • 2020 Valmisid programmi trükiversioonis metoodilised  venekeelsed materjalid lasteaedadele ja koolidele. Koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele pakuti igakuiseid temaatilisi tunnikavasid.
 • 2021 „Kiusamisest vabaks!“ metoodilised materjalid on programmiga liitunud haridusasutustele kättesaadavad elektroonilises versioonis uuel veebiplatvormil www.kiusamisestvabaks.ee

 

Päise pilt: Jakob Carlsen

Easysoftonic