Homme tähistatakse rahvusvahelist kiusamisvastast päeva

Miks esineb kiusamist? Kuidas seda ennetada? 2012. aastal kuulutas Ühendatud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) välja rahvusvahelise kiusamisvastase päeva, mida tähistatakse igal aastal 4. mail. Traditsioon sai alguse aastal 2007 toimunud juhtumist Kanadas, kus ühe kooli õpilased kiusasid oma koolikaaslast roosat värvi särgi kandmise pärast. Seda märganud vanemad õpilased otsustasid poisi kaitsmiseks järgmisel päeval samuti roosat särki kanda ning kutsusid seda tegema ka teisi õpilasi. Lugu kajastati meedias, see pälvis laialdast tähelepanu ja on tänapäevani näiteks laste omavahelisest suhtlemisest selles valguses, et kiusamise pealtvaatajatest võivad saada kiusatavate julged kaitsjad.

MTÜ Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“ kutsub kõiki inimesi üles pöörama tähelepanu kiusamise ennetamise olulisusele mitte ainult haridusasutustes, vaid ühiskonnas laiemalt. Selleks on meil endil vaja oma tegude ning sõnadega luua olukordi, kus kõik inimesed rühmas, klassis või kollektiivis saaksid kogeda ühtekuuluvustunnet ja koosolemise rõõmu.

„Kiusamise kuvand on muutumas. Viimaste aastate uuringud näitavad kiusamise tegelikke põhjuseid. Kiusamine on grupinähtus, mitte ohvri isiklike omaduste või välimusega seotud probleem ning rollid jaotuvad tervele grupile, mitte üksnes ohvrile ja kiusajale. See saab toimuda ainult siis, kui pealtvaatajad toimuva otseselt või kaudselt heaks kiidavad ja sellele ei reageeri,“ ütlevad programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaatorid Saskia Muru ja Aleksandra Munts-Avajõe. Nende sõnul on vaja kiusamise tõhusaks ennetamiseks keskenduda rühmadünaamikale ja -väärtustele, innustades kõrvalseisjaid või pealtvaatajaid aktiivselt sekkuma kiusamise peatamiseks, kuna kiusamine on laste probleem, kuid täiskasvanute vastutus.

Video ja temaatilised tunnikavad

Kiusamisvastaseks päevaks on valmis saanud uus eesti- ja venekeelsete subtiitritega video „Miks esineb kiusamist?“ / ”Почему происходит травля?”, mis on loodud koostöös programmi “Kiusamisest vabaks!” arendajatega The Mary Foundation ja Save the Children Denmark.

Programmi „Kiusamisest vabaks!” temaatilised tunnikavad rahvusvahelise kiusamisvastase päeva tähistamiseks on suunatud lasteaedade ja koolide õpetajatele ja õpilastele, aga ka vanemate toetamiseks ning on  kättesaadavad nii eesti kui vene keeles.

Kuulumise vajadus

Inimestena oleme alati üksteist vajanud – kauges minevikus ellujäämiseks, tänapäeval kindlustunde pärast kuhugi kuuluda. Sotsiaalsed olukorrad kujundavad meie isiksust ja määratlevad identiteedi. Kiusamine on tihedalt seotud vajadusega kuuluda kogukonda. Kahtlemine, kas meie kuuluvust rühma aktsepteeritakse, tekitab ebamugavustunnet. Üks võimalus selle tunde leevendamiseks on alternatiivse kogukonna, uue rühma loomine, mille liikmeid seob kiusamisnähtus nagu kihvtine liim.

„Kiusamisest vabaks!“ koordinaatorid kutsuvad kõiki lapsi ja täiskasvanuid rahvusvahelisel kiusamisvastasel päeval rääkima sõnade mõjust, enda emotsioonide teadvustamisest ja juhtimisest, üldinimlikest väärtustest (austus, hoolivus, sallivus, julgus) ning kiusamise halbadest tagajärjetest kõikidele inimestele: nii ohvrile, kiusajale kui kiusamise assistentidele, pealtvaatajatele.


* Eestis tegeletakse aktiivselt kiusamise ennetamisega ja sekkumisega haridusasutustes. 2017. aastal loodi Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel  kiusamisvaba haridustee koalitsioon, milles seadsid endale kiusamise ennetamise ning sekkumise eesmärke MTÜ Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“, SA Kiusamisvaba kool programmiga KiVa, Tervise Arengu Instituut käitumisoskuste mänguga VEPA, Tartu Ülikooli eetikakeskus väätuskasvatusprogrammiga, Eesti Õpilasesinduste Liit projektiga „Salliv kool“, Noorteühing TORE mentorlusprogrammiga, SA Archimedes programmiga „Hooliv klass“, MTÜ Vaikuseminutid tähelepanu ja meelerahu harjutustega.

Easysoftonic