Free of Bullying rahvusvahelise võrgustiku seminar

2. oktoobril 2020. aastal, rahvusvahelisel vägavallavastasel päeval, toimus Microsoft Teams keskkonnas programmi „Kiusamisest vabaks!“ (Free of Bullying) rahvusvahelise võrgustiku seminar, kus osalesid programmi rahvusvahelised esindajad Taanist, sh Gröönimaalt ja Fääri saartelt, Eestist, Islandilt ja Rumeeniast.

Seminari korraldas programmi rahvusvaheline eestvedaja The Mary Foundation (Taani Kroonprintsessi Fond) ja Save the Children Denmark. Eestit esindasid programmi koordinaatorid Saskia Muru ja Aleksandra Munts-Avajõe ning Tallinna Ülikooli lektor ja MTÜ Lastekaitse Liidu partner Kerstin Kööp.

Seminari ajal esitlesid kõik liikmesriigid programmi kasutamise saavututusi ja väljakutseid oma riigis ning kinnitati uued koostöösuunad.

Programmi Eesti tulemusi ning meie riigisiseseid arendusi hinnati rahvusvaheliste partnerite poolt kõrgelt: alates 2019/2020. õppeaastast igakuine lasteaedade ja koolide tugi temaatiliste tunnikavade näol, põhi- ja jätkukoolituste edukas korraldamise kogemus Zoomi keskkonnas, haridusasutuse terviklikute koolituste korraldamine (üheskoos pedagoogilise ning tehnilise personaliga, juhtkonnaga, vanemate esindajatega hoolekogust), koostöökokkulepete sõlmimine asutuste juhtidega.

Eesti esindajad tutvustasid Eesti eestvedamisel korraldatavat projekti „Nordic-Baltic Free of Bullying network cooperation“ (Põhjamaade ja Balti riikide kiusamisvaba võrgustiku koostöö), mille kiitis 2020. aasta märtsis heaks Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Projekti lähim plaan on korraldada 4. veebruaril 2021.aastal „Kiusamisest vabaks!“ rahvusvaheline konverents Tallinnas (võimalusel Taani kroonprontsessi Mary osalusega) eesmärgiga tähistada programmi “Kiusamisest vabaks!” 11. tegutsemisaasta täitumist ja ühiskonna tähelepanu pöörata kiusamise ennetamise rollile laste heaolu tagamiseks.

Teemad, mida Eesti koordinaatorid soovivad koostöös võrgustikuga järgmistel aastatel fookuses hoida on koostöö tõhustamine lastevanematega, programmi kasutus haridusterviklikult ja programmi efektiivsuse mõõtmine.

Eesti kordinaatorid said inspiratsiooni Islandi ja Taani kogemusest korraldada „Kiusamisest vabaks!“ temaatilised moodulkoolitused, nt muusikamoodul ehk süvakoolitus „Kiusamisest vabaks!“ muusika ja rühmika tegevuste tutvustamiseks. Taani koordinaatorid toetasid ka Eesti mõtet üle vaadata 0.-3. aasta vanuste laste metoodiliste materjalide sisu. Eesti koordinaatorite seisukohast vajame materjali lihtsustamist ning kohtume juba 19.novembril, et arutada selle vajaduse ning võimaluste üle.

Kõik programmi rahvusvahelised esindajad toetasid ettepanekut alustada läbirääkimisi ühise küsimustiku väljatöötamiseks programmi efektiivsuse mõõtmiseks. Vastavalt eXbus kiusamise uuringule, kiusamise tõhusaks kontrollimiseks tuleb keskenduda rühmadünaamikale ja väärtustele, innustades kõrvalseisjaid või pealtvaatajaid võtma aktiivselt osa kiusamise peatamisest. Seega, Free of Bullying võrgustiku ees seisab väljakutse luua tööriist, mis mõõdaks laste rühmadünaamika muutmist (mitte üksnes individuaalsete laste kiusamisekogemust) ja „Kiusamisest vabaks!“ väärtuste omandamist.

Easysoftonic