Kutse liituma programmiga “Kiusamisest vabaks!”

Hea lasteasutuse juht!
Pöördume Teie poole sooviga selgitada välja Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vabaks!“ 2018/19 õppeaastast liituvad lasteaiad ja varem liitunud lasteaedade uued rühmad.

 Tänaseks on Taani päritolu ennetava programmiga „Kiusamisest vabaks!“ liitunud üle Eesti 465 lasteaeda ja 135 kooli – http://kiusamisestvabaks.ee/liitunud-koolid-lasteaiad/liitunud-lasteaiad „Kiusamisest vabaks!“ on mõeldud  lasteaedades ja koolides põhiväärtuste – sallivus, austus, hoolivus ja julgus – kujundamisele laste omavahelistes suhetes, milles on oluline roll lapsevanematel ja õpetajatel ning mis toetab lasteaia igapäevaseid õppe- ja kasvatustegevusi.

Uuringud näitavad, et lapse käitumiskultuuri toetava programmi rakendamine mõjutab õpetajate, lastevanemate ja laste endi arusaamu ning suhtumist kiusamiskäitumisse. „Kiusamisest vabaks!“ tulemusuuringu lõppraportiga saab tutvuda siin: http://kiusamisestvabaks.ee//wp-content/uploads/legacy/fail20180522000000-2-64.pdf

Lastekaitse Liidu programmiga “Kiusamisest vabaks!“  on võimalik liituda kõigil lasteaedadel. Samuti ootame koolitustele juba varem liitunud lasteaedade uusi rühmasid.

Programmiga 2018. aastal liitujad osalevad teisel poolaastal kahepäevasel põhikoolitusel ja 2019. aasta esimesel poolaastal ühepäevasel jätkukoolitusel. Iga koolitusel osalev lasteaiarühma meeskond saab endale metoodilise kohvri, milles sisaldub: 22 teemakaarti, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, arutelukaardid töötajatele ja vanematele, kaks plakatit, nõuandevoldikud vanematele, kleepsud lastele, metoodikat tutvustav DVD, muusikaraamat ja CD-plaat „Igaüks on isemoodi“, suur karu õpetajale ning 24 väikest karu lastele. Koolituspäevad on lasteaedadele tasuta, kuid tasuda tuleb metoodiliste materjalide eest. Metoodilise kohvri maksumus on 260€.

Koolitused lasteaedadele toimuvad alates septembrist. Lasteaedadele toimub kuus põhikoolitust.

 

Palume Teilt tagasisidet „Kiusamisest vabaks!“ liitumiseks, hiljemalt 25. maiks elektronposti aadressile: viive.rull@lastekaitseliit.ee. Varane tagasiside aitab Lastekaitse Liidul prognoosida lasteaedade valmisolekut ning planeerida tegevusi.

Palume teatada meile liituda sooviva lasteaia nimi ja mitme rühmaga lasteaed liituda soovib.

Kõik küsimused programmi ja sellega liitumise kohta on teretulnud!

 

Heade koostöösoovidega

 

Viive Rull

MTÜ Lastekaitse Liit programm „Kiusamisest vabaks!“

koolituste koordinaator

62 63 128, 55 604 252

viive.rull@lastekaitseliit.ee 

www.kiusamisestvabaks.ee

www.facebook.com/kiusamisestvabaks

 

Programmi toetab Haridus- ja Teadusministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu

Easysoftonic