Kiusamisest vabaks! metoodikaga liitus Tallinna Inglise Kolledž

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ programm astub jõudsalt edasi! Koolitervikliku lähenemise kaudu toimus 28.-29. augustini Haridus- ja Teadusministeeriumi toel Tallinna Inglise Kolledžis „Kiusamisest vabaks!“ metoodika koolitus kogu selle väärika ja ja innovaatilise kooli perele. Nii õpetajad kui juhtkonna liikmed arutasid ja õppisid  ühise kooliperena, kuidas suunata nii lapsi kui neid ümbritsevaid täiskasvanuid olema heades suhetes ja konfliktidega toime tulema, mil viisil kõnetada ja toetada lapsi, kes tunduvad olevat omavaheliste suhetega hädas. 
Lisaks arengule, vaimsusele, avatusele, vastutusele ja sallivusele on Tallinna Inglise Kolledži põhiväärtuseks rõõm, mis tähistab nii rõõmuga avastamist kui loomist ja jagamist. 
Easysoftonic