Sõber Karu pidu Pallipõnni lasteaias

13. oktoobril toimus Tallinna Pallipõnni lasteaias Sõber Karu pidu. Sõber Karu on meie lasteaias olnud juba kuus aastat.
Tehes projekti algusaastatel ettepanku muusikatunnis sõbrale massaaži teha, tuli alati veenda mõnda last laskma teda puutuda või julgustada puudutama kedagi teist. Paar aastat tööst eemal ning taas samu lapsi õpetades, avastasime väga suure muutuse – ühtegi last ei jäeta välja, kõik lapsed taluvad puudutusi ja paarilise leidmine läheb kiirelt. Nüüd on ülesandeks vaid piisavalt palju ja põnevaid massaaž- mänge välja mõelda.

Lapsed on sel õppeaastal käinud muusikatunnis koos oma sõber karuga. Nii nagu suurem hoolitseb väiksema eest, nii võtab nii mõnigi laps ennast kokku just seepärast, et oma karu eest tunnis hoolitseda.
Peol olid lastel samuti kaasas oma väikesed karud koos tantsimiseks, kallistamiseks ja mängimiseks. Kiusamisest vaba projekti väärtused, tunded ja nendega tegelemine mängisid välja suur Sõber karu ja Kõige Ägedam Tüdruk. Tüdruk tundis peo jooksul nii rõõmu kui kadedust, ütles sõnu, mis teevad haiget ja palus lastelt abi head tunnet tekitavate sõnade meenutamisel.
Õpetaja Anneli arvates oli pidu lõbus ja õpetlik. Hästi tuli välja Kiusamisest vaba projekti väärtused. Vau efekt tekkis lastel nähes hiiglaslikku karu, mis tekitas lastes palju erinevaid positiivseid emotsioone. Mõned soovisid patsu lüüa, mõned kallistada, mõned midagi ilusat ja head karule öelda. Laule ja tantse oli piisavalt ning teatraalsus sobis hästi pidu ilmestama. Selle põhjal oli hea lastel analüüsida tüdruku käitumist ning välja tuua põhjusi, miks ta nii võis tunda. Mõned lapsed tundsid ära tundeid, mida nad ise on kogenud.

Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom ja Anneli Laursoo14.10.2016

allikas: Pallipõnni lasteaia koduleht

Easysoftonic