Programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” arengute ja tulevikuvõimaluste tutvustus

MTÜ Lastekaitse Liit programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” arengute ja tulevikuvõimaluste tutvustus Eesti maakondade ja linnade kontaktisikutele toimub reedel 23. septembril Tallinnas.

Üldhariduse sõnumid väärtuspõhise õppimise toetamisel ja kiusamise ennetamisel edastab Haridus- ja teadusministeeriumi üldosakonna peaekspert Tiina Peterson. Toimiva võrgustikutöö parimaid praktikaid Ida-Virumaal esitleb Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistuse Hariduse peaspetsialist Eha Karus. Lastekaitse Liidu juhatuse liige Malle Hallimäe avab võimalusi koostööks projektiga “Targalt internetis”. Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Leida Talts teeb ettekande “Kiusamisest vabaks!” metoodika tulemusuuringust lasteaedades ja koolides. Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi algõpetuse lektor Sirje Piht tutvustab metoodika “Kiusamisest vabaks” täiendkoolituse õppekava.

Easysoftonic