“Kiusamisest vabaks!” metoodika tutvustav video koolidele

Täname: 
Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Janne Liis Justi

Vaata ka: www.kiusamisestvabaks.ee
www.facebook.com/kiusamisestvabaks
www.lastekaitseliit.ee

Projekt “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” ning seehulgas metoodikat tutvustav video koolidele on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmist “Riskilapsed ja -noored”. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

 

Easysoftonic