Lastekaitse Liit osaleb kiusamisvaba haridustee kontseptsiooni loomisel

Haridus- ja Teadusministeerium saatis partneritele arvamuse avaldamiseks kiusamisvaba haridustee kontseptsiooni eelnõu, mille loomisel on kaasa löönud ka Lastekaitse Liit programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”. Kontseptsioon seob olemasolevad kiusamise ennetusprogrammid ühtseks tervikuks. Eesmärgiks on, et aastaks 2020 tegutseksid kiusamisvabad programmid vähemalt 90% Eesti koolides ja kõigis lasteaedades

Kontseptsioonis kirjeldatakse tegevusi, millega tagatakse kiusamisvaba õppekeskkond igale õpilasele. “Turvalise keskkonna loomine sõltub iga koolipere liikme tegevusest – neist sõltub, milline on kooli füüsiline ja vaimne keskkond, millised on aktsepteeritud käitumine ning oluliseks peetud väärtused. Hea kool eeldab füüsilise ja vaimse turvalisuse loomisel kõiki osapooli hõlmavat tööd kiusamise ennetamisel ja ettetulevate kiusamisjuhtumite lahendamisel“, on kirjas kontseptsioonis.

Kontseptsioonile oodatakse tagasisidet eelkõige teemaga enam seotud ministeeriumitelt, õiguskantslerilt, kutse- ja ametiühingutelt, õpilasorganisatsioonidelt, omavalitsustelt ja teistelt haridusasutuste pidajatelt. Partnerid saavad arvamusi avaldada kuu jooksul. Saadud tagasiside alusel täiendatakse vajadusel kontseptsiooni.

Kontseptsiooni eelnõu koostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel kiusamisvaba haridustee liikumise liikmete ning õiguskantsleri esindajad. Kiusamisvaba haridustee liikumisse kuuluvad Tartu Ülikooli eetikakeskus, Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, Tugiõpilaste Oma Ring Eestis, Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut ja Eesti Õpilasesinduste Liit.

Easysoftonic