Postimees kannab üle konverentsi “Kiusamisvaba elutee algab meist!”

Homme 14. aprillil toimub Tallinnas Swissotelis Eesti suurima tõenduspõhise kiusamist ennetava projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ rahvusvaheline konverents „Kiusamisvaba elutee algab meist!“, mille otseülekannet on võimalik kõigil huvilistel Postimees online’i vahendusel jälgida. 

Konverentsiga tähistatakse projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” ühe etapi lõppu ning seatakse sihid eesseisvateks aastateks. Oma kogemustest ja tulevikunägemustest seoses kiusamist ennetava metoodikaga „Kiusamisest vabaks!“ kõnelevad partnerid, väliskülalised ja teised metoodika erksad sädeinimesed. Ühtlasi avaldatakse konverentsil esmakordselt metoodika uuringutulemused, mis on oluliseks lähtepunktiks edasiste tegevuste kavandamisel. 

Otseülekanne algab kell 10 ning lõpeb kell 16. Tutvu konverentsi päevakavaga siin: http://bit.ly/1UUO4xX

„Kiusamisest vabaks!” on ainuke Eesti lasteaedades kasutatav kiusamist ennetav metoodika. Praeguseks on metoodikaga liitunud juba 2/3 Eesti lasteaedadest ning 81 kooli üle Eesti. 

Perioodil 2014-2016 (kuni 30.04.2016) on projekt “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” olnud rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmist “Riskilapsed ja -noored”. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Easysoftonic